Khánh thành nhà ở doanh trại và trụ sở làm việc Công an xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy