Khánh thành trụ sở làm việc Công an xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà thuộc Công an tỉnh Kon Tum