Khánh thành và bàn giao nhà ở doanh trại cho Công an xã Ia Chim