Kiểm tra phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023