Lễ phát động Tháng hoạt động thể dục thể thao, Ngày chạy Olympic, đồng diễn dân vũ năm 2024