[CM] An ninh Kon Tum kỳ 1 - tháng 01/2024 - Nâng cao chất lượng hoạt động Trang TTĐT Công an tỉnh