[CM] An ninh Kon Tum kỳ 1 - tháng 3/2024 - Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới