[CM] An ninh Kon Tum kỳ 1 - tháng 5/2023 - Xét xử vụ 2 nhóm vị thành niên ẩu đả