[CM] An ninh Kon Tum kỳ 2 - tháng 01/2024 - Khánh thành nhà ở doanh trại và trụ sở làm việc CA xã