[CM] An ninh Kon Tum kỳ 2 - tháng 2/2024 - Kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông