[CM] An ninh Kon Tum kỳ 2 - tháng 3/2024 - Khánh thành trụ sở làm việc Công an xã Hiếu