[PS] Kon Tum nỗ lực đảm bảo điều kiện triển khai Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở