A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 869/TB-VP ngày 01 tháng 02 năm 2024 về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp, Phó Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Trong thời gian tới, để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, quyết tâm phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí, đề nghị các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị mình triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Kế hoạch: số 1210/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2023, số 3740/KH-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2023, số 165/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2024, số 208/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2024 và các văn bản có liên quan; trong đó, chú trọng một số nội dung trọng tâm sau:

Các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông phù hợp với từng đối tượng và địa bàn, chú trọng, tập trung triển khai tại vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và cho lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên.

Công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tập trung tại các địa bàn trọng điểm, khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông vào các khung giờ từ 18 giờ đến 24 giờ hằng ngày; tập trung xử lý các vi phạm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông như: về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chuyển hướng, chuyển làn, vượt xe trái quy định…; rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền lắp đặt thêm hệ thống camera để tăng cường công tác phát hiện, xử lý vi phạm.

Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hiện trạng các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt các tuyến đường nội thị, tuyến qua khu đông dân cư; kịp thời phát hiện hư hỏng và có kế hoạch sửa chữa các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, các điểm bất hợp lý trong tổ chức giao thông; rà soát hệ thống biển báo hiệu đường bộ, sơn vạch kẻ đường, gờ giảm tốc; lắp đặt đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng bảo đảm an toàn giao thông. Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công trên đường bộ đang khai thác, quản lý.

Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, bến đò vi phạm các quy định: về hoạt động vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải, về quản lý đội ngũ lái xe, về phương tiện kinh doanh vận tải, vi phạm chở quá số người quy định, quá tải trọng cho phép; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện cơ giới.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai công tác xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ theo quy định, không để phát sinh vi phạm mới trong năm 2024.

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ban An toàn giao thông tỉnh và Thông báo này; kịp thời tham mưu triển khai chỉ đạo của Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tham mưu tổ chức đánh giá công tác bảo đảm đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh theo Quy chế làm việc của Ban An toàn giao thông tỉnh.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan