A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1579/UBND-TTHCC ngày 08/5/2024 về việc triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp và đẩy mạnh thanh toán trực tuyến thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh.

Nhằm triển khai thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo kiểm tra, rà soát trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để đảm bảo 100% TTHC có phí, lệ phí được thanh toán trực tuyến. Phấn đấu đạt điểm tối đa về chỉ số thành phần “Thực hiện thanh toán trực tuyến” trong Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 và các năm tiếp theo.

Hướng dẫn, thông báo đến các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ TTHC thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính đất đai (bao gồm nộp hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tiếp hoặc nộp bằng hình thức trực tuyến).

Giao Sở Tài nguyên Môi trường, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình. Thông báo, triển khai thực hiện nhằm đảm bảo 100% hồ sơ TTHC về đất đai của doanh nghiệp có nghĩa vụ tài chính được thanh toán bằng hình thức trực tuyến.

Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh để đảm bảo việc xử lý hồ sơ có mã số theo quy định toàn quốc; không cập nhật thiếu, sai thông tin hoặc không cập nhật thông tin mã hồ sơ, kết thúc hồ sơ khi chưa đúng trạng thái hoặc chưa trả kết quả làm ảnh hưởng đến việc thanh toán trực tuyến của người dân, doanh nghiệp.

Văn phòng UBND tỉnh triển khai giải pháp, hướng dẫn các đơn vị, địa phương và người dân, doanh nghiệp thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp; thanh toán quét mã QR trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh qua nền tảng Cổng Dịch vụ công quốc gia để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính.


Tác giả: BBT
Tin liên quan