A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai giảng lớp nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú

Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2023, Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú năm 2023. Tham dự lớp khai giảng có đồng chí Thượng tá Vũ Thanh Thảo, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị; đồng chí Nguyễn Lương Thuỷ, Trưởng phòng đào tạo, Trường Chính trị tỉnh cùng 52 quần chúng ưu tú của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Vũ Thanh Thảo nhấn mạnh: “Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, sự ra đời của Đảng đã đánh dấu một bước ngoặt lớn cho công cuộc kháng chiến của đất nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng các tầng lớp Nhân dân Việt Nam khỏi áp bức, bóc lột đã giành được những thắng lợi vẻ vang, đưa nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội khẳng định: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Điều đó nói lên vai trò, vị trí vô cùng quan trọng của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta”.

Một số hình ảnh tại buổi Khai giảng

Để làm tròn chức năng, nhiệm vụ của mình, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn và làm tốt công tác xây dựng Đảng và xác định xây dựng Đảng phải là khâu then chốt trong toàn bộ tiến trình cách mạng của Đảng, trong tiến trình đó, xây dựng đội ngũ đảng viên là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Vì vậy, việc thường xuyên chăm lo bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho những quần chúng ưu tú để tạo nguồn làm tốt công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, thời gian qua Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên nhất là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh ngày một trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Qua quá trình theo dõi trong thực tiễn công tác và cuộc sống, cấp uỷ các tổ chức đảng đã lựa chọn những quần chúng xuất sắc trong công tác, có phẩm chất, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có uy tín; là những người có lý tưởng cách mạng, tích cực hoạt động trong hệ thống chính trị, có vai trò nòng cốt trong đoàn thể quần chúng để bồi dưỡng, lựa chọn vào danh sách cảm tình Đảng và ra nghị quyết giới thiệu đi học lớp nhận thức về Đảng đợt này. Các đồng chí sẽ là nguồn dự bị, bổ sung cho Đảng bộ Công an tỉnh những đảng viên trẻ, nhiệt huyết trong công việc thời gian tới. Vì vậy, việc học tập, rèn luyện bản thân ở mỗi đồng chí là hết sức quan trọng.

Qua lớp học này, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh mong muốn các đồng chí học viên sẽ nắm vững được những học thuyết, lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Qua đó, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức phấn đấu rèn luyện, giữ gìn đạo đức lối sống, phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Đồng thời yêu cầu các học viên tập trung lắng nghe, tiếp thu một cách sâu sắc nội dung cốt lõi các bài giảng, dành thời gian tham khảo, tranh luận một cách nghiêm túc; nắm vững các bài giảng mang tính lý luận để được kiểm tra nhận thức và liên hệ vận dụng vào thực tế trong sinh hoạt, công tác và chiến đấu; tự giác nghiên cứu quán triệt và học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành Công an. Tự giác xây dựng cho mình một động cơ đúng đắn, tích cực phấn đấu, rèn luyện trên các mặt để sớm được kết nạp, trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 


Tác giả: Đặng Thân