A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đăk Tô: Cao điểm “90 ngày, đêm” cấp Căn cước công dân

          Thực hiện Kế hoạch 2918/KH-CAT-PC06 của Công an tỉnh Kon Tum từ ngày 06/10/2022 đến hết ngày 30/12/2022 với 5 nhiệm vụ trọng tâm: công tác cấp CCCD, cấp tài khoản định danh điện tử; làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; công tác tham mưu, triển khai thực hiện bảo đảm các điều kiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng từ ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06, Công an huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 1276/KH-CAH ngày 17/10/2022 về mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy đinh của Luật Cư trú năm 2020; việc mở Cao điểm là rất cần thiết nhằm chuẩn bị và đáp ứng kịp thời các yêu cầu công tác cho năm 2023 và các năm tiếp theo của Đề án 06. Để hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt nhất, Công an huyện Đăk Tô xác định đây là mệnh lệnh chiến đấu, kỷ luật công tác của lực lượng vũ trang.

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ, xác định cụ thể vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm hoàn thành mục tiêu, Công an huyện Đăk Tô đã tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm hoàn thành Cao điểm “90 ngày, đêm”. Tại buổi sinh hoạt, toàn thể cán bộ chiến sĩ đã được quán triệt, triển khai Nghị quyết số 13/NQ-ĐUCA ngày 30/9/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương; các Kế hoạch của Công an tỉnh và Công an huyện về triển khai những giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng từ ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06.

Lãnh đạo Công an huyện đã phân công Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp Công an các xã, thị trấn tổ chức cấp căn cước công dân cố định tại Công an huyện, đồng thời thành lập các tổ công tác cấp CCCD lưu động trực tiếp đến từng nhà dân, từng khu dân cư để tuyên truyền, vận động nhân dân làm thẻ CCCD; đến tận nhà người tàn tật, già yếu, không có khả năng đi lại để hoàn thành thủ tục cấp CCCD; không quản ngại thời gian đêm tối, địa bàn đi lại khó khăn, mưa bão; điều động lực lượng, thiết bị giữa các địa bàn gần “hết dân” đến các địa bàn còn số lượng lớn người dân chưa làm CCCD, khi người dân rảnh, cần là có mặt; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các khu dân cư thu thập thông tin và rà soát, thu nhận hồ sơ lưu động, thông báo, nhắc nhở trên loa phát thanh đối với công dân chưa đăng ký cấp căn cước để người dân chủ động đi làm, với phương châm “hết việc, không hết giờ” .

 

Cán bộ Công an huyện Đăk Tô giúp đỡ người già thu nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD

Bên cạnh đó, để triển khai đợt Cao điểm đạt hiệu quả cao nhất, phát huy tính tiên phong, gương mẫu đi đầu của cán bộ Đảng viên, Công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện, Công an huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện đề nghị các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia Đề án số 06 và kế hoạch cao điểm của Công an huyện, trước mắt thực hiện làm CCCD, cấp tài khoản định danh điện tử, đăng ký tài khoản dịch vụ công…cố gắng đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao.

Quang Nhật


Tác giả: Quang Nhật
Tin liên quan