Tăng cường thực hiện công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Tăng cường thực hiện công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Lĩnh vực quản lý hành chính
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-quan-ly-hanh-chinh
Người dân giao nộp VK, VLN, CCHT cho lực lượng chức năng (ảnh: congan.kontum.gov.vn)Đồng thời, theo quy luật thời điểm những tháng cuối năm, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật sẽ có chiều hướng gia tăng, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép. Để tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo, góp phần bảo đảm ANTT từ nay đến Tết Nguyên ...
Triển khai đợt cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh

Triển khai đợt cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực quản lý hành chính
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-quan-ly-hanh-chinh
Để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thể hiện quyết tâm cao nhất của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong công cuộc chuyển đổi số, mang lại những tiện ích, thuận lợi cho người dân theo mục tiêu của Đề án 06 và chuyển đổi số; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 3903/KH-UBND triển khai đợt cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công ...
Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đăng ký cấp định danh điện tử, sử dụng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến

Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đăng ký cấp định danh điện tử, sử dụng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực quản lý hành chính
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-quan-ly-hanh-chinh
Thực hiện Thông báo số 852-TB/TU ngày 09-10-2023 về kết luận họp Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh đã có văn bản yêu cầu các Chi bộ, đảng bộ cơ sở, Đảng bộ Công an các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như:Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 18-5-2023 về tăng cường triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng, dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện ...
Công an huyện Ia Hdrai hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10

Công an huyện Ia Hdrai hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10

Lĩnh vực quản lý hành chính
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-quan-ly-hanh-chinh
Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10/10 hằng năm là ''Ngày Chuyển đổi số quốc gia''. Đây là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam. Ngày Chuyển đổi số Quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số Quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.Hưởng ...
Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã trong triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã trong triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực quản lý hành chính
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-quan-ly-hanh-chinh
 Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu bởi họ là những người nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vì thế “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, dẫn dắt quần chúng trong mọi việc. Trong cuộc sống hằng ngày, người cán bộ, đảng viên không những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng, là tấm gương để ...
Hướng dẫn công dân thực hiện Kiến nghị, phản ánh về an ninh, trật tự qua ứng dụng VNeID với tài khoản Định danh điện tử mức 2

Hướng dẫn công dân thực hiện Kiến nghị, phản ánh về an ninh, trật tự qua ứng dụng VNeID với tài khoản Định danh điện tử mức 2

Phổ biến pháp luật
pho-bien-giao-duc-phap-luat
            Để kịp thời tiếp nhận, xác minh thông tin, xử lý các vụ việc có dấu hiệu phạm tội trên địa bàn tỉnh, công dân có thể tạo các kiến nghị, phản ánh về An ninh, trật tự, thông tin tội phạm… gửi tới cơ quan Công an trên ứng dụng VneID với tài khoản Định danh điện tử mức 2 mà không phải trực tiếp đến cơ quan Công an trình báo theo hướng dẫn sau đây:            1. Công dân truy cập chức năng kiến nghị, phản ánh ...
Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Lĩnh vực quản lý hành chính
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-quan-ly-hanh-chinh
 Đẩy mạnh công tác tuyên truyềnTừ tháng 7/2018, ngay khi triển khai, thi hành Luật Quản lý, sử dụng VK VLN, CCHT trong Công an nhân dân, Công an tỉnh Kon Tum đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, lồng ghép đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trong đó, tập trung tuyên truyền những nội dung: hậu quả, tác hại, và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm liên quan đến VK VLN, CCHT. Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành ...
Công an cấp xã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự; quản lý cơ sở kinh doanh từ ngày 15/8/2023

Công an cấp xã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự; quản lý cơ sở kinh doanh từ ngày 15/8/2023

Cải cách hành chính
cai-cach-hanh-chinh
 Ngày 24/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 về quản lý, sử dụng pháo.Theo đó, Nghị định ...
Kết quả thực hiện Đề án 06 trong lực lượng Công an tỉnh Kon Tum trong 06 tháng đầu năm 2023

Kết quả thực hiện Đề án 06 trong lực lượng Công an tỉnh Kon Tum trong 06 tháng đầu năm 2023

Quản lý hành chính về trật tự xã hội
thong-ke/quan-ly-hanh-chinh-ve-trat-tu-xa-hoi
 Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt cả hai vai trò thường trực: Tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương và vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của lực lượng Công an nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06; chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA ngày 26/10/2022 của Đảng ủy Công an tỉnh về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, triển khai thực hiện ...
Hướng dẫn thực hiện thủ tục liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng”

Hướng dẫn thực hiện thủ tục liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng”

Lĩnh vực quản lý hành chính
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-quan-ly-hanh-chinh
 1. Người dân nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách sau: - Cách 1: Nộp hồ sơ qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính  tỉnh tại đường link đăng nhập: https://dichvucong.kontum.gov.vn- Cách 2: Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia tại đường link đăng  nhập: https://dichvucong.gov.- Cách 3: Nộp hồ sơ qua Dịch vụ công liên thông tại đường link  https://lienthong.dichvucong.gov.vn/2. Xử lý nghiệp vụ trên Hệ ...