A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kết nối CSDL quốc gia về dân cư với CSDL về tiêm chủng, xét nghiệm, quản lý người nhiễm Covid-19 khỏi bệnh để triển khai thống nhất việc ứng dụng mã QR trên thẻ Căn cước công dân phục vụ việc quản lý đi lại của người dân và công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 03/11/2021, Cục Cảnh sát quản lý về trật tự xã hội chỉ đạo Công an các địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu về tiêm chủng, xét nghiệm, quản lý người nhiễm Covid-19 khỏi bệnh để triển khai thống nhất việc ứng dụng mã QR trên thẻ Căn cước công dân (CCCD) (hoặc hình thức phù hợp đối với những người chưa có thẻ Căn cước công dân gắn chíp) phục vụ việc quản lý đi lại của người dân và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, yêu cầu Công an các đơn vị chỉ đạo thực hiện quyết liệt một số nội dung sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để nhân dân thấy được những tiện ích của việc sử dụng thẻ CCCD có gắn chíp điện tử và mã QR trong Thông báo số định danh cá nhân (chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”), trong đó xác định rõ nội dung tích hợp dữ liệu tiêm chủng trên thẻ CCCD phục vụ quản lý đi lại và phòng, chống dịch Covid-19; nhận thức rõ việc vi phạm các quy định liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19 nếu không sử dụng thẻ căn cước đã được tích hợp dữ liệu; nghiên cứu tạo các diễn đàn phù hợp (sử dụng mạng xã hội, ứng dụng phần mềm…) để nhân dân phản ánh những tâm tư, nguyện vọng hoặc những băn khoăn, thắc mắc liên quan đến công tác cấp căn cước, giải đáp kịp thời và có giải pháp thu nhận hồ sơ cấp căn cước phù hợp.

Chú trọng quán triệt cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp bách của công tác này, từ đó trăn trở với công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, có cách làm bản lĩnh, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành mục tiêu đề ra, đáp ứng yêu cầu cấp cách về quản lý xã hội trong điều kiện bình thường mới.

Hai là, tổ chức tốt công tác nắm tình hình các khu vực, địa bàn, thống kê danh sách cụ thể số công dân cần phải cấp căn cước và có biện pháp phù hợp thu nhận hồ sơ đối với từng nhóm đối tượng; điều chỉnh các kế hoạch, biện pháp cho phù hợp với kết quả công tác điều tra cơ bản.

Ba là, thực hiện đồng bộ các biện pháp thu nhận hồ sơ cấp căn cước theo các nhóm tập trung (đối với khu công nghiệp, trường học, các điểm tiêm chủng…) và thu nhận hồ sơ cấp căn cước lưu động; đưa đón nhân dân đến các điểm làm căn cước hoặc đến tận nhà người dân làm căn cước (nếu cần thiết). Lưu ý thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình thực hiện để nhân dân yên tâm khi đi làm căn cước.

Phấn đầu hoàn thành mục tiêu cấp 100% CCCD gắn chíp cho công dân đủ tuổi làm CCCD trên địa bàn trong thời gian sớm nhất.

z2924919506878_f52fc5f9fe0a36c830d4cba36f9f93bd.jpg

Lực lượng chức năng tiếp tục thu nhận hồ sơ CCCD cho công dân

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt các nội dung liên quan đến làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; rà soát, xác thực dữ liệu tiêm vắc xin Covid-19; dữ liệu về F0, F0 khỏi bệnh; dữ liệu thực hiện chính sách an sinh xã hội để tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và hướng dẫn của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia các hoạt động trong điều kiện bình thường mới.

z2924919248728_521456c5267fea3f2f946e926a5ea93d.jpg

Lực lượng chức năng tiến hành cập nhật, làm sạch dữ liệu dân cư

Năm là, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Thành ủy, UBND thành phố; Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ các điều kiện cần thiết; huy động các ngành, các cấp tại địa phương tham gia phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Công an trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung liên quan.

Sáu là, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nội dung trên, trong đó xác định các mục tiêu, lộ trình cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng; trong quá trình thực hiện linh hoạt điều chỉnh, tăng cường, hỗ trợ giữa các địa bàn bảo đảm hoàn thành đúng mục tiêu đề ra./.

Nguyễn Thị Tâm

 


Tin liên quan