Sửa đổi quy định về phí, lệ phí cấp hộ chiếu

Sửa đổi quy định về phí, lệ phí cấp hộ chiếu

Lĩnh vực xuất nhập cảnh
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-xuat-nhap-canh
Tại Điều 5 Thông tư 63/2023/TT-BTC đã bổ sung khoản 3 vào Điều 4 Thông tư 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam như sau:Trường hợp công dân Việt Nam khi nộp hồ sơ cấp hộ chiếu qua cổng dịch vụ công trực tuyến:a) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng ...
Điểm mới liên quan đến các trường hợp được miễn thị thực tại Việt Nam

Điểm mới liên quan đến các trường hợp được miễn thị thực tại Việt Nam

Cải cách hành chính
cai-cach-hanh-chinh
Theo Điều 12 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (sửa đổi 2019) quy định các trường hợp được miễn thị thực tại Việt Nam gồm:1. Theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.2. Sử dụng thẻ thường trú, thẻ tạm trú theo quy định Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014.3. Vào khu kinh tế cửa khẩu, đơn vị hành chính - kinh tế đặc ...
Một số điểm mới của việc cấp thẻ đi lại APEC cho doanh nhân Việt Nam

Một số điểm mới của việc cấp thẻ đi lại APEC cho doanh nhân Việt Nam

Lĩnh vực xuất nhập cảnh
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-xuat-nhap-canh
          Trên cơ sở kế thừa nội dung của Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC hiện hành, Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg đã bổ sung một số điểm mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc thực hiện và sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC (sau đây gọi tắt là thẻ ABTC), cụ thể:          Thứ nhất, quy định thẻ ABTC có hai hình thức ...
Mẫu hộ chiếu, giấy thông hành mới có hiệu lực từ ngày 15/8/2023

Mẫu hộ chiếu, giấy thông hành mới có hiệu lực từ ngày 15/8/2023

Lĩnh vực xuất nhập cảnh
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-xuat-nhap-canh
            Theo Thông tư, 4 mẫu hộ chiếu áp dụng từ ngày 15/8/2023 như sau: Hộ chiếu ngoại giao, trang bìa màu nâu đỏ (mẫu HCNG); hộ chiếu công vụ, trang bìa màu xanh lá cây đậm (mẫu HCCV); hộ chiếu phổ thông, trang bìa màu xanh tím (mẫu HCPT); hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn, trang bìa màu đen (mẫu HC PT-RG) (Mẫu mới so với Thông tư 73/2021/TT-BCA ).Thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu cho người dânQuy cách ...
Công bố một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Công bố một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Lĩnh vực xuất nhập cảnh
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-xuat-nhap-canh
Ảnh minh họaTheo đó, Bộ Công an công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh (cấp tỉnh: 01 thủ tục; cấp huyện: 01 thủ tục; cấp xã: 01 thủ tục), gồm:- Trình báo mất thẻ ABTC thực hiện tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh.- Trình báo mất thẻ ABTC thực hiện tại Công an cấp huyện.- Trình báo mất thẻ ABTC thực hiện tại Công an cấp ...
Thủ tục cấp hộ chiếu, đổi hộ chiếu theo quy định mới năm 2023

Thủ tục cấp hộ chiếu, đổi hộ chiếu theo quy định mới năm 2023

Lĩnh vực xuất nhập cảnh
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-xuat-nhap-canh
  Hồ sơ xin cấp lại, cấp đổi hộ chiếu:1. Tờ khai/Đơn xin cấp hộ chiếu TK01 cho công dân Việt Nam đang ở trong nước (Nộp tại cơ quan xuất nhập cảnh)2. Tờ khai xin cấp hộ chiếu TK02 cho công dân Việt Nam đang ở nước ngoài (Nộp tại Đại sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài)Tờ khai xin cấp xin cấp hộ chiếu phổ thông được áp dụng cho việc cấp hộ chiếu phổ thông Việt Nam tại Cục quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý ...
Bộ Công an triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử cho công dân Việt Nam

Bộ Công an triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử cho công dân Việt Nam

Lĩnh vực xuất nhập cảnh
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-xuat-nhap-canh
Hộ chiếu có gắn chíp điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp. Đây là một bước cải tiến mới nhằm tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về xuất nhập cảnh và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước. Việc phát hành hộ chiếu điện tử không những tạo điều kiện cho người dân trong hoạt động xuất nhập ...
Một số quy định mới về mẫu hộ chiếu từ ngày 01/01/2023

Một số quy định mới về mẫu hộ chiếu từ ngày 01/01/2023

Lĩnh vực xuất nhập cảnh
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-xuat-nhap-canh
Thực hiện Nghị quyết số 76/2022/QH15, Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 4 trong đó có nội dung đồng ý bổ sung thông tin “nơi sinh” vào trang nhân thân của hộ chiếu, nhằm tạo điều kiện cho công dân Việt Nam xuất nhập cảnh, ngay sau khi được Chính phủ đồng ý, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 68/2022/TT-BCA, ngày 31/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 73/2021/TT-BCA, ngày 29/6/2022 quy định về mẫu hộ ...
Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực  quản lý xuất nhập cảnh

Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh

Lĩnh vực xuất nhập cảnh
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-xuat-nhap-canh
Theo đó, Bộ Công an ban hành 46 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập cảnh bao gồm 24 thủ tục hành chính cấp Trung ương, 20 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 01 thủ tục hành chính cấp huyện và 01 thủ tục hành chính cấp xã; cụ thể như sau:A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương:1. Cấp mới thẻ ABTC (cấp lần đầu, cấp lại khi thẻ hết hạn) cho doanh nhân Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công ...
Hướng dẫn thủ tục làm tờ khai trực tuyến đề nghị cấp hộ chiếu

Hướng dẫn thủ tục làm tờ khai trực tuyến đề nghị cấp hộ chiếu

Lĩnh vực xuất nhập cảnh
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-xuat-nhap-canh
Thực hiện thủ tục đề nghị cấp Hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an: https://dichvucong.bocongan.gov.vn sẽ giúp người dân giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà không phải đến trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh để xếp hàng nộp tờ khai, chụp ảnh.Ảnh minh họaNgay ngày đầu tiên cấp Hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử (ngày 1/7/2022), số lượng công dân Việt Nam đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh và các cơ quan Quản lý ...