A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số nội dung về việc tham dự Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự tuyển trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2022

1. Quy định chung đối với thí sinh

Các Trường Công an nhân dân thực hiện tổ chức kỳ thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy chế của Bộ Công an và các Hướng dẫn liên quan. Quá trình tham gia kỳ thi, thí sinh cần lưu ý các nội dung sau:

1.1 Trang phục dự thi: Trang phục của thí sinh cần lịch sự, gọn gàng. Thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ mặc thường phục khi làm thủ tục và tham gia thi.

1.2. Các vật dụng được phép mang vào phòng thi

- Trong buổi thi, thí sinh phải mang theo Thẻ dự thi (đã được Hội đồng thi các Trường CAND gửi về cho thí sinh), Căn cước công dân (hoặc Giấy Chứng minh nhân dân). Trường hợp không thể xuất trình các giấy tờ trên, thí sinh phải báo cáo và làm cam đoan trước khi bắt đầu buổi thi.

- Thí sinh được phép mang vào phòng khi thi bài thi trắc nghiệm những vật dụng sau:

+ Atlat Địa lí Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (không được đánh dấu hoặc viết thêm nội dung khác).

+ Bút mực (không mang bút mực đỏ), bút chì (khuyến khích thí sinh sử dụng loại bút chì 2B), cục tẩy, thước kẻ, e-ke.

+ Máy tính: Về nguyên tắc chung, máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp. Một số máy tính bỏ túi thông dụng được phép đem vào phòng thi là: Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX 580VN X, FX-880BTG; VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II,
570EX Plus, 680EX Plus; Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT- 570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X; Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio; Deli W1710, WD991ES; Eras E370, E371, E372, E379, E380; Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X, FX-580VN PLUS, FX- 570VN PLUS, FX-570MS và các máy tính bỏ túi đáp úng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Kết thúc phần thi trắc nghiệm, chuyển sang thi tự luận, thí sinh chỉ được sử dụng các dụng cụ, thiết bị sau:

+ Đối với môn Toán: Thí sinh được sử dụng các dụng cụ, thiết bị nêu trên trừ Atlat Địa lí.

+ Đối với môn Ngữ văn: Thí sinh chỉ được mang bút mực.
Các dụng cụ, thiết bị không được sử dụng trong môn thi tự luận, thí sinh phải chuyển ra khỏi phòng thi.

1.3. Các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi

- Thí sinh tuyệt đối không được mang vào phòng thi các vật dụng sau: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; các loại máy ghi âm, ghi hình; tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.

- Hội đồng thi các Trường CAND đề nghị thí sinh không mang các tài liệu và vật dụng bị cấm vào khu vực thi. Trong trường hợp thí sinh có mang theo, phải được gửi tại địa điểm do Hội đồng bố trí an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25 mét, có cán bộ hướng dẫn và hỗ trợ bảo quản cho thí sinh.

- Đồng thời, các Trường CAND phối hợp với đơn vị chức năng triển khai các biện pháp khoa học - kỹ thuật để phát hiện, vô hiệu hóa các thiết bị thu, phát thông tin tại khu vực thi. Trường hợp phát hiện thí sinh mang các vật dụng bị cấm vào phòng thi, tùy vào tính chất, mức độ vi phạm để xử lý theo quy chế thi hoặc chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

2. Trách nhiệm của thí sinh trong kỳ thi

- Có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi.

- Có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của Ban Coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau
khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được tham dự buổi thi.

- Tuân thủ các quy định sau đây trong phòng thi:

+ Trình Thẻ dự thi cho cán bộ coi thi;

+ Ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình;

+ Trước khi làm bài thi, phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của thí sinh vào đề thi, giấy thi, Phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp;

+ Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in; nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhoè, mờ phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi, chậm nhất 05 phút tính từ thời điểm phát đề thi;

+ Không được trao đổi, chép bài của người khác, sử dụng tài liệu trái phép để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm mất trật tự phòng thi; nếu muốn có ý kiến phải giơ tay để báo cáo cán bộ coi thi, sau khi được phép, thí sinh đứng trình bày công khai với cán bộ coi thi ý kiến của mình;

+ Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút
chì, trừ tô các ô trên Phiếu trả lời trắc nghiệm và vẽ hình tròn bằng com-pa có dùng bút chì; chỉ được viết bằng một màu mực (không được dùng mực màu đỏ);

+ Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay;

+ Bảo quản nguyên vẹn Phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy thi, đề thi, giấy nháp, không để người khác lợi dụng bài thi của mình; phải báo cáo ngay cho cán bộ coi thi để xử lý các trường hợp bài thi của mình bị người khác lợi dụng hoặc cố ý can thiệp;

+ Nộp bài theo hướng dẫn của cán bộ coi thi, thí sinh nộp phiếu trả lời trắc nghiệm (đối với thi trắc nghiệm), tờ giấy thi (đối với thi tự luận), đề thi, giấy nháp (đối với thi trắc nghiệm và thi tự luận), phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào 02 Phiếu thu bài thi; thí sinh không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi (đối với bài thi tự luận), Phiếu trả lời trắc nghiệm (đối với bài thi trắc nghiệm), đề thi và giấy nháp;

+ Không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian thi trắc nghiệm; đối với thi tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài của phần thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi;

+ Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của cán bộ coi thi, dưới sự giám sát của cán bộ giám sát; việc ra khỏi phòng thi, khu vực thi của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của cán bộ bảo vệ cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do Trưởng điểm thi quyết định;

+ Quản lý các vật dụng được mang vào phòng thi; không mang vào những vật dụng bị cấm theo quy định (đã công bố tại mục 1.3 thông báo này);

+ Chỉ được rời khỏi phòng thi sau khi cán bộ coi thi đã kiểm đủ tài liệu có
liên quan của cả phòng thi và cho phép rời khỏi phòng thi, trừ các trường hợp khác theo quy định.

- Ngoài ra, khi thực hiện bài thi trắc nghiệm, thí sinh phải tuân thủ các
quy định dưới đây:

+ Phải làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được in sẵn theo quy định của Bộ Công an; chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời; trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, phải tẩy sạch chì ở ô cũ rồi tô ô mà mình lựa chọn;

+ Điền chính xác và đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên Phiếu trả lời trắc nghiệm, đối với số báo danh phải ghi đủ và tô đủ phần số (kể cả các số 0 ở phía trước); điền chính xác mã đề thi vào hai Phiếu thu bài thi;

+ Khi nhận đề thi phải để đề thi dưới tờ Phiếu trả lời trắc nghiệm, không được xem nội dung đề thi khi cán bộ coi thi chưa cho phép;

+ Phải kiểm tra đề thi để bảo đảm có đủ số lượng câu hỏi, số trang như đã ghi trong đề và tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi;

+ Không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài. Khi hết giờ làm bài, thí sinh đặt phiếu trả lời trắc nghiệm lên trên đề thi và chờ nộp Phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi, giấy nháp theo hướng dẫn của cán bộ coi thi; khi cán bộ coi thi gọi đến lượt mình nộp bài, thí sinh mang Phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi, giấy nháp nộp cho cán bộ coi thi và ký tên vào hai Phiếu thu bài thi.

- Sau khi nộp Phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi, giấy nháp của phần thi trắc
nghiệm, thí sinh được nghỉ tại chỗ theo thời gian cán bộ coi thi thông báo để chuẩn bị dự thi phần tự luận. Thời gian này, thí sinh được phép rời phòng thi khi được sự đồng ý của cán bộ coi thi và không được ra khỏi khu vực tổ chức thi.

- Khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ coi thi và những người có trách nhiệm tại điểm thi.

3. Xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi

Mọi vi phạm quy chế thi đều bị lập biên bản, xử lý kỷ luật và thông báo cho thí sinh.

- Khiển trách đối với những thí sinh phạm lỗi một lần: nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác.

- Cảnh cáo đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

+ Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm Quy chế thi ở mức khiển trách;

+ Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác;

+ Chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình;

- Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

+ Đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thì bài thi
đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo;

+ Mang vật dụng trái phép theo quy định tại mục 1.3 thông báo này vào phòng thi hoặc khi di chuyển giữa phòng thi;

+ Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi;

+ Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên ý quan đến bài thi;

+ Có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác;

+ Không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ coi thi hoặc cán bộ giám sát và
những người có trách nhiệm liên quan trong khu vực thi;

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi, phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết 2/3 thời gian của buổi thi. Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các môn thi trong kỳ thi năm đó

- Trừ điểm bài thi

+ Thí sinh bị khiển trách trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của bài thi đó;

+ Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của bài thi đó;

+ Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài;

- Cho điểm 0 (không) đối với những bài thi được chép từ các tài liệu
mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên đối với một bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định; thí sinh bị đình chỉ thị;

- Hủy bỏ kết quả thi đối với những thí sinh: viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi; để người khác thi thay hoặc làm bài thay
cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp.

- Hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

+ Để người khác dự thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức;

+ Đưa đề thi ra ngoài phòng thi;

+ Có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; đưa thông tin sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến kỳ thi; hành hung những người tham gia công tác tổ chức thi hoặc thí sinh khác.

- Đối với các vi phạm có dấu hiệu hình sự sẽ bị xem xét truy cứu trách
nhiệm hình sự theo quy định; đối với các trường hợp vi phạm khác, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ xử lý kỷ luật theo các hình thức quy định.

4. Quy định phòng, chống dịch bệnh

Đề nghị thí sinh và thân nhân trong thời gian đến tham dự kỳ thi cần nâng cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh, duy trì biện pháp đảm bảo phòng chống lây nhiễm theo khuyến cáo của ngành y tế.

5. Công tác thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ thí sinh

5.1. Công tác thông tin, tuyên truyền

Bộ Công an đã công bố dạng thức đề thi, ban hành đề thi tham khảo tại Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (tại địa chỉ: http://bocongan.gov.vn) và vận hành Tổng đài tuyển sinh Công an nhân dân với đầu số 1900 0146 để giải đáp các thông tin cho thí sinh.

5.2. Công tác hỗ trợ thi sinh, tiếp sức mùa thi

- Các Trường CAND tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi”, bố trí tình nguyện viên hỗ trợ tiếp đón tại cổng, hướng dẫn tại địa điểm thi đối với thí sinh và thân nhân đi cùng. Trong thời gian trước và trong khi diễn ra kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, khi cần liên hệ về tiếp sức mùa thi, thí sinh và thân nhân đi cùng có thể liên hệ:

+ Trường Đại học An ninh nhân dân: Đồng chí Đại uý Trần Hải Du – Bí thư Đoàn trường, số điện thoại: 0975.932.012

+ Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: Đồng chí Thượng uý Trần Công Thuận – Đoàn trường Đại học Cảnh sát nhân dân, số điện thoại: 0961.013.538.

- Về địa điểm lưu trú đối với thí sinh dự thi và thân nhân đi cùng

+ Đối với thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Đại học An ninh nhân dân: Nhà trường đảm bảo đủ điều kiện về nội trú cho tất cả các thí sinh (kể cả người thân đi cùng) trong thời gian diễn ra kỳ thi. Thí sinh, người thân đi cùng nếu có nhu cầu nội trú thì có mặt tại Trường Đại học An ninh nhân dân lúc 8h00 đến 17h00 ngày 15/7/2022 tại Cổng số 2 của Trường và đóng lệ phí nội trú trong 03 ngày (15, 16, 17/7/2022) theo thông báo của Trường (gồm: Tiền phòng ở, tiền ăn và một số đồ dùng sinh hoạt như mùng, mềm, chiếu, gối), thí sinh mang theo một số đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Thông tin liên hệ đăng ký nội trú: Đ/c Đại uý Nguyễn Trường Giang - Cán bộ Phòng Quản lý học viên - 0977.100.735.

SttNội dungSố tiềnThành tiềnGhi chú
1Mùng, mềm, chiếu, gối400.000/bộ400.000đThí sinh (và thân nhân đi cùng) có thể mang về sau khi kết thúc kỳ thi
2Tiền phòng ởPhòng thường (Phòng ở 08 người)

300.000đ/người

(Từ 15-17/7/2022)

300.000đBao gồm phí vệ sinh và có bố trí xô, chậu, sọt rác, móc treo đồ tại phòng ở. Đối với phòng máy lạnh, nếu thuê nguyên phòng thì giá tiền là 2.000.000đ/phòng (Từ 15-17/7/2022)
Phòng máy lạnh (Phòng ở 04 người)

500.000đ/người

(Từ 15-17/7/2022)

500.000đ
3Tiền ăn100.000đ/người/ngày x 03 ngày300.000

Sáng: 30.000đ/suất;

Trưa, chiều: 35.000đ/suất

Tổng kinh phí:

- Đăng ký ở phòng thường: 1.000.000đ/người (Từ 15-17/7/2022).

- Đăng ký ở phòng máy lạnh: 1.200.000đ/người (Từ 15-17/7/2022)

+ Đối với thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: Hiện nay, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân vẫn tổ chức dạy học cho các lớp, do đó không thể bố trí chỗ nội trú cho thí sinh tham dự kỳ thi và thân nhân đi cùng. Đoàn Thanh niên của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức lực lượng tiếp sức mùa thi hỗ trợ tìm kiếm và cung cấp các địa chỉ lưu trú trên địa bàn Thành phố Thủ Đức – khu vực gần các điểm thi. Thí sinh và thân nhân đi cùng khi cần hỗ trợ có thể liên hệ theo thông tin tại mục 5.2 của thông báo này./.

 


Tác giả: Đội tổ chức, biên chế và đào tạo