A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

          Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum được chọn làm đơn vị tổ chức đấu giá phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại Công an thành phố Kon Tum.

 

Ngày 08 tháng 11 năm 2023, Công an huyện thành phố Kon Tum phát hành Thông báo số 1629/TB-CATP về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân, gồm: 328 xe mô tô, xe gắn máy đã qua sử dụng hết thời hạn tạm giữ đã có quyết định tịch thu (88 xe bán với hình thức sắt phế liệu và 240 xe bán để đăng ký lại), giá khởi điểm: 242.762.000 đồng (Hai trăm bốn mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi hai nghìn đồng).

Đến ngày 10 tháng 11 năm 2023 (thời điểm hết hạn tiếp nhận hồ sơ), Công an thành phố Kon Tum nhận được 02 hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum và Công ty đấu giá hợp danh Song Pha. Qua xem xét hồ sơ năng lực và kết quả chấm điểm đối với 02 Công ty tham gia đấu giá theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, ngày 13 tháng 11 năm 2023, Công an thành phố Kon Tum đã có văn bản số 1685/TB-CATP thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Theo đó, Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum, địa chỉ: số 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum được chọn làm đơn vị tổ chức đấu giá phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại Công an thành phố Kon Tum với tổng số điểm đánh giá là 94/100.


Tác giả: Xuân Hoàng