A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Kon Tum thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Công an thành phố Kon Tum.

- Địa chỉ: Số 07 Phan Văn Bảy, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Thông tin và giá khởi điểm tài sản đấu giá: 06 lô tài sản gồm 328 xe mô tô, xe gắn máy đã qua sử dụng hết thời hạn tạm giữ đã có quyết định tịch thu (88 xe bán với hình thức sắt phế liệu và 240 xe bán để đăng ký lại), giá khởi điểm: 242.762.000 đồng (Hai trăm bốn mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi hai nghìn đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Có Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá: Được nhiều tổ chức, nhiều đơn vị ngành nghề khác nhau trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tin tưởng lựa chọn ký hợp đồng dịch vụ đấu giá.

Việc đánh giá, chấm điểm thực hiện theo Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản.

4. Hồ sơ đăng ký của Tổ chức đấu giá tài sản:

- Hồ sơ năng lực: 01 bộ, có đầy đủ tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm;

- Phương án đấu giá (của đơn vị đấu giá): 01 bộ gốc;

- Mức thù lao dịch vụ đấu giá trong trường hợp đấu giá thành; Chi phí đấu giá trong trường hợp đấu giá không thành.

- Thẻ đấu giá viên do Sở Tư pháp Kon Tum cấp phù hợp với Thông báo số 531/TB-BTP ngày 25/02/2022, của Bộ Tư pháp thông báo công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của pháp luật Đấu giá tài sản, trên Công thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản: Thẻ đấu giá viên sao y. 

5. Thời gian, địa điểm, hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

  - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ ngày thông báo đến trước 17 giờ 00 phút ngày 10/11/2023.    

- Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở Công an thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum, địa chỉ: Số 07 Phan Văn Bảy, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum.

Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Kon Tum thông báo để các tổ chức đấu giá biết và đăng ký tham gia theo quy định./.

 


Tác giả: Ban biên tập