A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền các Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Cục Công tác Đảng và công tác chính trị về phổ biến, quán triệt các Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Công an tỉnh gửi tới các đơn vị tài liệu Hướng dẫn và Đề cương, cụ thể sau: