A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 01/11/2023, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Nghị quyết số 41, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị và thông tin thời sự quốc tế thời gian qua. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum

Tại điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum, tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Trịnh Khắc Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh và cán bộ làm công tác tham mưu công tác đảng, công tác chính trị của các phòng.

Đ/c Đại tá Trịnh Khắc Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum

Phát biểu quán triệt kết quả Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 02/10 đến ngày 08/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đ/c Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng cho ý kiến về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; Công tác cán bộ; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khoá XIII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2022.

Sau 7 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành chương trình đề ra. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương…

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ tám, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã thông tin đến các đại biểu về thời sự quốc tế thời gian qua; Thiếu tướng Lê Huỳnh Quốc, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an cũng đã thông tin những nội dung cơ bản Nghị quyết số 41, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Theo đó, Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.


Tác giả: Hồng Khanh
Tin liên quan