A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khối thi đua số 3 tổng kết phong trào thi đua "Vì ANTQ" và phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Chiều ngày 13/11/2023, tại Hội trường giao ban số 2 Công an tỉnh, Khối thi đua số 3 đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì ANTQ" và phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên trong khối.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá, kiểm điểm và tổng kết các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua; công tác tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ"; công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng; hậu cần - kỹ thuật; công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến và công tác khen thưởng của các đơn vị Khối thi đua số 3; đồng thời suy tôn những đơn vị có thành tích thật sự xuất sắc, thật sự nổi bật trong phong trào thi đua.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 của Khối thi đua số 3. Năm 2023, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng với sự phấn đấu, nỗ lực của các đơn vị, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai sôi nổi; các mặt công tác trong các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ của từng đơn vị được thực hiện hiệu quả. Phong trào thi đua có nhiều sự chuyển biến tích cực, ngày càng đa dạng, phong phú, sinh động, tạo sự lan toả mạnh mẽ, sâu rộng trong CBCS; nội dung phong trào, tiêu chí thi đua tiếp tục được cụ thể hoá chi tiết, rõ ràng, có tác động thu hút, thúc đẩy CBCS trong Khối tham gia hăng hái thi đua lập thành tích xuất sắc.

Đồng chí Thượng tá Vũ Đức Cường - Phó thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh, đại diện đơn vị khối trưởng thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 của Khối thi đua số 3

Trong năm 2023 có rất nhiều các tập thể, cá nhân trong Khối thi đua số 3 đã được các cấp, các ngành khen thưởng, biểu dương. Đây là sự ghi nhận xứng đáng, kịp thời cho những nỗ lực, cố gắng phấn đấu của các đơn vị và toàn thể CBCS trong Khối; là minh chứng sinh động cho sự chuyển biến nhận thức của CBCS về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

Tại Hội nghị, dựa trên trên "Khung tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua đối với các đơn vị", các đơn vị trong Khối đã tiến hành đánh giá xếp loại; từ kết quả đó thống nhất, bình xét các danh hiệu thi đua như sau: Phòng Tham mưu đạt Cờ thi đua của Bộ Công an, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an; Phòng Tổ chức cán bộ đạt Cờ thi đua của UBND tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước. 

Đồng chí Thượng tá Y Jớh - Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh bàn giao vị trí Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua số 3 trong năm 2024

Kết thúc Hội Nghị, đồng chí Thượng tá Y Jớh - Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh tuyên bố bế mạc Hội nghị và tiến hành bàn giao lại vị trí Khối trưởng cho Phòng Hậu cần, Khối phó cho Phòng Tham mưu tiếp tục điều hành Khối thi đua số 3 trong năm 2024.

Đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị thuộc Khối thi đua số 3 tại Hội nghị


Tác giả: Hải Thanh