A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chăm lo đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh đón Tết vui tươi, đầm ấm

Tại Công văn số 111/UBND-KGVX, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, các sở, ban ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Công điện số 1170/CĐ-TTg, ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động. 

Tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Lê Hằng)

Khuyến nghị các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho các bên liên quan trong việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bị cắt giảm đơn hàng, việc làm. 

Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm của người lao động trong các doanh nghiệp, trường hợp cần thiết đề xuất biện pháp hỗ trợ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Nghiên cứu sử dụng nguồn kinh phí công đoàn để hỗ trợ đoàn viên và người lao động bị mất việc làm hoặc bị cắt giảm việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm. 

 


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan