A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành lập Ban vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Kon Tum

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 546/QĐ-UBND(CT) ngày 06/11/2023 thành lập Ban vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Kon Tum. Trưởng ban vận động Quỹ là đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối Văn hóa - Xã hội.

Các Phó Trưởng ban: Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực; Mời Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Phó Trưởng ban.

Các Ủy viên là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ; Ngoại vụ; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan tham gia Ủy viên gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Báo Kon Tum; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Tỉnh đoàn Kon Tum.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực Ban vận động Quỹ, có trách nhiệm tham mưu Ban vận động Quỹ triển khai thực hiện các quy định của Quỹ; quyết định thành lập Tổ giúp việc, thành phần gồm: Cán bộ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan có lãnh đạo là thành viên Ban vận động Quỹ; xây dựng Quy chế hoạt động của Ban vận động Quỹ và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ trình Trưởng Ban vận động Quỹ ban hành. Ban vận động Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Trưởng Ban vận động Quỹ được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; các Phó trưởng Ban vận động Quỹ được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình để điều hành công việc của Ban vận động Quỹ theo quy định. Trưởng ban quyết định thay đổi nhân sự tham gia thành viên Ban vận động Quỹ theo đề nghị của cơ quan thường trực Ban vận động Quỹ. Kinh phí hoạt động của Ban vận động Quỹ được dự toán hàng năm trong ngân sách thường xuyên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quy định.

Ban vận động Quỹ có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các quy định về “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” trên địa bàn tỉnh đúng chủ trương của Chính phủ và Bộ Quốc phòng. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào vận động, đóng góp xây dựng Quỹ; tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực xây dựng Quỹ.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan