A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng quy mô cấp tỉnh tại Trung tâm hành chính tỉnh Kon Tum năm 2023

Để chủ động xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố có thể xảy ra, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban nhãn dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch 3714/KH-UBND tổ chức thực tập Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng quy mô cấp tỉnh tại Trung tâm hành chính tỉnh Kon Tum năm 2023 (gọi tắt là Kế hoạch thực tập Phương án). Theo Kế hoạch:

 

 

Địa điểm thực hiện: Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thời gian thực tập: Dự kiến trong Quý IV năm 2023 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

Thành lập Ban Chỉ đạo thực tập Phương án chữa cháy và CNCH (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thực tập) huy động nhiều lực lượng quy mô cấp tỉnh, gồm các thành viên sau: (1) Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dãn tỉnh - Trưởng ban; (2) Đồng chí Thượng tá Lê Xuân Thủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực; (3) Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum - Phó Trưởng ban; (4) Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Phó Trưởng ban; (5) Đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng ban; (6) Đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Ủy viên Thường trực; (7) Đồng chí Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hành chính - Hội nghị tỉnh - Ủy viên; (8) Đại diện lãnh đạo Công an thành phố Kon Tum - Ủy viên; (9) Đại diện lãnh đạo Sở Y tế - Ủy viên; (10) Đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh - Ủy viên; (11) Đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Kon Tum - Ủy viên.

Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban ngành như sau:

Công an tỉnh là Cơ quan Thường trực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực tập Phương án chữa cháy và CNCH và triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Chủ trì xãy dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực tập Phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lâm cơ sở triển khai cho các đơn vị tham gia tập luyện và thực tập hiệu quả.

Đề xuất trang bị phương tiện, các thiết bị cần thiết phục vụ công tác thực tập và những vấn đề phát sinh trong quá trình luyện tập, thực tập;

Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng phim tư liệu phục vụ cho công tác thực tập và tuyên truyền;

Chỉ đạo Công an thành phố Kon Tum và các đơn vị trực thuộc liên quan bố trí lực lượng và phương tiện đảm bảo ANTT phục vụ thực tập;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo, thông báo nội dung thực tập; tổ chức rút kinh nghiệm cuộc thực tập và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Hânh chính - Hội nghị tỉnh triển khai thực hiện Phương án theo đöng quy định và nhiệm vụ được giao đảm bảo hiệu quả.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia tập luyện, thực tập khi có yêu cầu và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chỉ đạo thực tập.

Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chỉ đạo các đơn vị trực thuộc được huy động tham gia thực tập xây dựng kế hoạch tổ chức tập luyện, hợp luyện và thực tập; chỉ huy lực lượng PCCC cấp cơ sở tập luyện, hợp luyện và thực tập xử lý tình huống cháy theo Phương án đã phê duyệt.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã nơi tổ chức thực tập và các đơn vị trực thuộc tham gia phối hợp đảm bảo ANTT bên ngoài khu vực thực tập; Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức họp báo thông báo nội dung thực tập; tổ chức rút kinh nghiệm thực tập và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chỉ đạo thực tập.

Trung tâm Dịch vụ Hành chính - Hội nghị tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện chữa cháy và CNCH tại chỗ và tham gia thực tập phương án, phối hợp với các đơn vị đảm bảo ANTT khu vực thực tập; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chỉ đạo thực tập.

Sở Y tế điều động lực lượng, phương tiện tham gia thực tập Phương án; chủ trì thiết lập điểm sơ cấp cứu để tiếp nhận nạn nhân và chuyển thương theo phương án, kịch bản thực tập đề ra và bảo đảm các điều kiện về y tế để xử lý kịp thời các sự cố, tai nạn (nếu có); thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chỉ đạo thực tập.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc đăng tải các tin, bài tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH trước, trong và sau đợt thực tập; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chỉ đạo thực tập.

Công ty Điện lực Kon Tum chỉ đạo Điện lực thành phố Kon Tum và các đơn vị liên quan thực hiện cắt, đóng điện xung quanh khu vực thực tập trước, trong và sau khi kết thúc cuộc thực tập theo lệnh của Chỉ huy thực tập để bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia thực tập; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chỉ đạo thực tập.

 

 


Tác giả: Bá Tuấn
Tin liên quan