A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2023)

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho cán bộ ngành y tế - Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2023) gắn với kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948-11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đau ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), Công an tỉnh Kon Tum xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) với nội dung trọng tâm như sau:

Kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2020)

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền

Phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế năm 2023 và những năm tiếp theo.

Giáo dục truyền thông, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ y tế toàn lực lượng phát huy kiến thức, năng lực, y đức để phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của các đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tranh phô trương, hình thức.

2. Thực hiện phong trào thi đua kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của đơn vị, tập trung vào các hoạt động cụ thể, như:

  + Tổ chức tọa đàm, nói chuyện nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam tại đơn vị; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế cho cán bộ y tế (nếu có); tổ chức thăm hỏi động viên các đồng chí nguyên lãnh đạo đơn vị, thăm hỏi người bệnh nhân.

  + Tổ chức tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam của đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về kết quả thực hiện, kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm của y tế CAND trong các buổi giao ban, hội họp của đơn vị.

  + Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/022023) tại đơn vị.

  + Tổ chức tổng kết, sơ kết đánh giá kết quả các hoạt động; tổ chức biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức, thực hiện các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2023) là hoạt động thường niên nhằm ôn lại truyền thống tự hào, vẻ vang của lực lượng y tế. Giới thiệu các sự kiện, thành tích tiêu biểu của lực lượng y tế CAND gắn liền với lịch sử 76 năm Ngày truyền thống lực lượng y tế CAND (12/7/1947-12/7/2023) để các cấp lãnh đạo và mỗi cán bộ, chiến sỹ đồng thuận, ủng hộ, chia sẻ và tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.


Tác giả: Phạm Thị Diên