A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10

    Ngày 26/9/2023, Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 3218/KH-CAT-PC07 tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10) năm 2023.

        

Hướng dẫn, kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH tại cơ sở

            Theo đó, Công an tỉnh đã phân công nhiệm vụ, yêu cầu các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả một số nội dung trọng tâm như sau:

            Một là, tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương, Bộ Công an và Công an tỉnh trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, cán bộ chiến sỹ, đảng viên trong việc chấp hành các quy định trong công tác này.

Hai là, chủ động căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị để tổ chức, tham mưu cấp có thẩm quyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng, kỷ niệm“Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10” với những hoạt động cụ thể, sôi nổi, thiết thực.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động như: Tuyên truyền qua các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook…; treo panô, áp phích, khẩu hiệu, khuyến cáo về PCCC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực thuộc, khu dân cư, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở tập trung đông người; xây dựng phóng sự, tin, bài, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và thoát nạn trong đám cháy.

Bốn là, tự tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH đối với trụ sở làm việc cơ quan, thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ để chủ động xử lý khi có tình huống xảy ra.

Năm là, biểu dương, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, trong công tác PCCC và CNCH, có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC 04/10” năm 2023.

Sáu là, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an các huyện, thành phố phối hợp tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy, CNCH nhân dịp ngày “Toàn dân PCCC”; tăng cường tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng, chuyên ngành trên địa bàn quản lý. Tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở, nhất là các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, tập trung đông người, khu dân cư thuộc phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tồn tại, hạn chế, nguy cơ phát sinh cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

 

 


Tác giả: Thảo Vy
Tin liên quan