A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tục Cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

TT

Thủ tục

CẤP, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THỊ THỰC, GIA HẠN CHỨNG NHẬN TẠM TRÚ

1

Điều kiện, đối tượng

– Người nước ngoài xin gia hạn chứng nhận tạm trú, cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

– Người nước ngoài có nhu cầu gia hạn chứng nhận tạm trú để giải quyết việc riêng của cá nhân người đó.

2

Thành phần hồ sơ

+ 01 tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung thị thực và gia hạn tạm trú theo mẫu N5.

+ Hộ chiếu người nước ngoài.

3

Cách thức nộp hồ sơ

– Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài làm thủ tục và gửi 01 bộ hồ sơ tới Phòng QL – XNC, Công an tỉnh Kon Tum (198 Phan Chu Trinh, TP. Kon Tum).

– Đối với người nước ngoài xin gia hạn chứng nhận tạm trú để giải quyết việc riêng của cá nhân người đó trực tiếp đến nộp hồ sơ Phòng QL – XNC, Công an tỉnh Kon Tum (198 Phan Chu Trinh, TP. Kon Tum).

4

Thời gian tiếp nhận hồ sơ,  thời hạn giải quyết

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 07h30 – 11h00 và 13h30 – 16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết, CN).

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

5

Lệ phí

1. Cấp thị thực có giá trị một lần: 45USD

2. Cấp thị thực có giá trị nhiều lần: Dưới 6 tháng: 95 USD; Từ 6 tháng trở lên: 135 USD

3. Chuyển đổi thị thực:

a) Từ một lần thành nhiều lần, trong thời hạn thị thực gốc: Dưới 6 tháng: 25 USD; Từ 6 tháng trở lên: 75 USD

b) Từ một lần thành nhiều lần, vượt quá thời hạn thị thực gốc: Dưới 6 tháng: 50 USD; Từ 6 tháng trở lên: 100 USD

4. Chuyển ngang giá trị thị thực, tạm trú từ hộ chiếu cũ đã hết thời hạn sử dụng sang hộ chiếu mới: 10 USD

5. Sửa đổi, bổ sung các nội dung khác đã ghi trong thị thực: 10 USD

6. Gia hạn chứng nhận tạm trú: 10 USD.

6

Cơ sở pháp lý

– Pháp lệnh số 24/1999/PL-UBTVQH10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

– Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

– Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

– Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002

– Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT/BCA-BNG ngày 03/01/2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an – Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

– Thông tư 66/2009/TT-BTC ngày 30/03/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

– Thông tư 190/2012/TT-BTC ngày 09/11/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 66/2009/TT-BTC ngày 30/03/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

7

Thông tin liên hệ

Số điện thoại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Kon Tum:

0603862444