A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân cho toàn bộ công dân trong độ tuổi cấp Căn cước công dân

Ngày 03/11/2021, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có công văn chỉ đạo Công an các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân (CCCD) cho toàn bộ công dân trong độ tuổi cấp CCCD. Theo đó, Công an các địa phương cần đẩy mạnh thực hiện một số nội dung sau:

Một là, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, trong đó tập trung tuyên truyền về tính ưu việt của thẻ CCCD gắn chíp điện tử, hiệu quả, tác dụng, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin khi toàn bộ công dân được cấp thẻ CCCD gắn chíp để người dân chủ động, hợp tác làm thủ tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD; nhất là chủ trương của Chính phủ về việc tích hợp dữ liệu tiêm chủng trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử phục vụ quản lý đi lại và phòng, chống dịch Covid-19.

z2924979722914_b42573e9cbcb34fcfd5165a2a2f17283.jpg

Sử dụng mã QR trong thẻ Căn cước công dân gắn chíp phục vụ quản lý đi lại và phòng, chống dịch Covid-19

Hai là, thực hiện nghiêm túc các nội dung của công tác tra cứu, trả lời yêu cầu tra cứu phục vụ hiệu quả, kịp thời công tác cấp CCCD, đảm bảo quy định về công tác tàng thư CCCD; nội dung trả lời bảo đảm đầy đủ, rõ ràng theo nội dung đề nghị của đơn vị gửi yêu cầu tra cứu.

Định kỳ hàng tuần tập hợp, thống kê danh sách các đơn vị để quá hạn nhưng chưa trả lời yêu cầu tra cứu hoặc nội dung trả lời không đầy đủ rõ ràng, không đúng nội dung cần tra cứu, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và có biện pháp chấn chỉnh, kiểm điểm với những đơn vị, cá nhân thực hiện không đúng quy định.

z2924979713299_ad694f5b7c7004b7f00946021ca16acd.jpgLực lượng chức năng tích cực cập nhật, làm sạch dữ liệu công dân trên địa bàn

Ba là, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác cấp CCCD. Đơn vị thu nhận hồ sơ CCCD có trách nhiệm ngay trong ngày làm việc bàn giao phiếu thu thập thông tin dân cư, phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư phát sinh trong quá trình thu nhận hồ sơ CCCD cho Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú. Ngoài gửi phiếu thu thập thông tin dân cư, phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư thì có thể sao gửi kèm theo các giấy tờ tài liệu có liên quan khác (nếu có) để thuận lợi cho Công an cấp xã trong việc kiểm tra, xác minh nhanh chóng, chính xác.

Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú phải kiểm tra, đối chiếu thông tin trên phiếu thu thập thông tin dân cư, phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư với hồ sơ, sổ sách đang quản lý, thông tin dân cư đã thu thập, cập nhật, hệ thống tàng thư hồ sơ cư trú, tàng thư CCCD hoặc trực tiếp từ công dân.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được phiếu thu thập thông tin dân cư, phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (hoặc đề nghị xác minh trên phân hệ quản lý trao đổi của phần mềm quản lý cư trú) Công an cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác minh thực hiện phê duyệt, cập nhật thông tin công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo kết quả về cho đơn vị gửi yêu cầu xác minh.

Giao trách nhiệm đồng chí Trưởng Công an cấp huyện trong việc chỉ đạo Công an cấp xã thực hiện cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác cấp CCCD. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc cập nhật thông tin dân cư, có biện pháp chấn chỉnh, phê bình đối với các đơn vị không thực hiện đúng theo quy định, chậm cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân; chậm trả lời các yêu cầu xác minh, nội dung trả lời không đảm bảo yêu cầu./.

Nguyễn Thị Tâm

 


Tin liên quan