A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam mang lại nhiều thay đổi tích cực

Ngày 24/6/2023, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam với kết quả 95,15% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023 và mang lại nhiều thay đổi tích cực cho việc quản lý xuất nhập cảnh và phát triển du lịch, thương mại, đầu tư và hợp tác quốc tế.

Một trong những điểm mới nổi bật của Luật này là việc nâng thời hạn thị thực điện tử (E-Visa) từ 30 ngày lên 90 ngày. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm thu hút khách du lịch và doanh nhân nước ngoài đến Việt Nam. E-Visa là loại thị thực được cấp qua mạng internet cho người nước ngoài có quốc tịch thuộc danh sách do Chính phủ quy định. Người nước ngoài có E-Visa có thể nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế được Chính phủ công bố. Việc cho phép các hoạt động này được tiến hành trên môi trường điện tử sẽ phát huy hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các thủ tục về quản lý xuất nhập cảnh. Điều này cũng phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện dịch vụ công.

Ảnh minh họa

Giấy tờ xuất nhập cảnh đã cấp cho công dân trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong giấy tờ xuất nhập cảnh. Trường hợp công dân đề nghị cấp giấy tờ xuất nhập cảnh nhưng chưa được cấp khi Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 để giải quyết.

Trường hợp người nước ngoài đã được cấp thị thực điện tử hoặc nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực hoặc đề nghị cấp thị thực điện tử nhưng chưa được cấp khi Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 51/2019/QH14.

Ngoài ra, Luật này cũng cho phép công dân của 13 nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực, trong đó có Liên bang Nga, Nhật Bản, Anh, Thụy Điển… được cấp tạm trú 45 ngày (quy định trước đó là 15 ngày) và được xem xét cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo quy định. Đây là một biện pháp nhằm khuyến khích du lịch và hợp tác giữa Việt Nam và các nước bạn.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có nhiều quy phạm thể hiện tinh thần hiện đại, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Luật này cũng sẽ đóng góp vào việc bảo đảm quyền tự do đi lại của công dân Việt Nam và người nước ngoài, tăng cường quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, phát triển du lịch, thương mại, đầu tư và hợp tác quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới.


Tác giả: Hoàng Phúc