A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Công an lấy ý kiến dự thảo Thông tư về công tác tái hòa nhập cộng đồng trong lực lượng Công an nhân dân

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng trong lực lượng Công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Theo đó, Thông tư này quy định về thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; thực hiện tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá chưa được xoá án tích (sau đây gọi chung là người mãn hạn tù); thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù trong lực lượng Công an nhân dân.

Tư vấn chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân tại Trại tạm giam (Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh Kon Tum)

Theo dự thảo, Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự trong Công an nhân dân, Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện, Công an cấp xã; phạm nhân chấp hành án tại cơ sở giam giữ phạm nhân; người chấp hành xong hình phạt tù; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Dự thảo Thông tư mới của Bộ Công an gồm 4 chương, 19 điều, quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng trong Công an nhân dân. Những nội dung chính của dự thảo Thông tư bao gồm các quy định về: Thực hiện tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù; thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; cơ sở dữ liệu tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện thống kê, báo cáo số liệu công tác tái hòa nhập cộng đồng… Đồng thời, ban hành kèm theo dự thảo các biểu mẫu, sổ sách để thống kê, báo cáo và quản lý kinh phí cho công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Đáng chú ý, theo dự thảo Thông tư đã quy định phân loại người mãn hạn tù theo 4 nhóm để áp dụng các biện pháp phù hợp với từng nhóm. Việc thực hiện đánh giá, phân loại người mãn hạn tù theo từng quý, do Công an cấp xã phối hợp với tổ chức, cá nhân được phân công chịu trách nhiệm tiếp nhận, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù để đánh giá quá trình tái hòa nhập cộng đồng của người mãn hạn tù trong khoảng thời gian từng quý và phân loại.

Dự thảo Thông tư cũng quy định về thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng như thông tin, truyền thông, giáo dục; trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý; đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm; xây dựng các mô hình về tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, quy định hằng năm, Công an cấp tỉnh căn cứ vào tình hình người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện dạy nghề, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù; vận động doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hỗ trợ vốn vay, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tiếp nhận, giúp đỡ việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù.

Dự thảo Thông tư nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng trong Công an nhân dân; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành xong hình phạt tù và gia đình của họ. Bộ Công an mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để hoàn thiện dự thảo Thông tư.

Thời gian lấy ký kiến từ ngày 05/9/2023 - 05/11/2023.

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư tại đây./.


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan