A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Công an lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về chế độ điều dưỡng trong CAND

Để nâng cao việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ sau thời gian làm việc, công tác, chiến đấu căng thẳng, nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, Bộ Công an đang dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 105/2020/TT-BCA ngày 05/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ điều dưỡng trong CAND để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Ảnh minh họa (nguồn: https://bocongan.gov.vn/)

Theo dự thảo Thông tư, có 6 trường hợp được thực hiện chế độ điều dưỡng gồm: cán bộ, chiến sĩ công tác, chiến đấu, lao động thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của Bộ Lao động thương binh và xã hội; cán bộ, chiến sĩ có sức khỏe kém mà cơ sở y tế cùng cấp đề nghị cần thiết phải đi điều dưỡng phục hồi sức khỏe; cán bộ, chiến sĩ sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp; cán bộ, chiến sĩ đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm; cán bộ, chiến sĩ nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản; cán bộ, chiến sĩ có đủ điều kiện nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí mà có vấn đề về sức khỏe cần thiết phải đi điều dưỡng trước khi nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí; người có công với cách mạng đang công tác trong Công an nhân dân.

Dự thảo Thông tư quy định tăng thêm thời gian điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho các trường hợp trên, tối đa 10 ngày, tùy theo mức độ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của nghề, công việc hoặc mức độ suy giảm khả năng lao động của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, dự thảo Thông tư cũng quy định rõ các quyền và nghĩa vụ của cơ quan, đơn vị có cán bộ, chiến sĩ được thực hiện chế độ điều dưỡng; các quyền và nghĩa vụ của cán bộ, chiến sĩ được thực hiện chế độ điều dưỡng; các quy trình, thủ tục và hồ sơ liên quan đến việc thực hiện chế độ điều dưỡng.

Chế độ điều dưỡng trong CAND là một trong những chính sách ưu đãi, chăm lo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an dành cho cán bộ, chiến sĩ có công với cách mạng và với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc ban hành Thông tư mới nhằm hoàn thiện hơn các quy định về chế độ điều dưỡng trong CAND, phù hợp với thực tiễn và nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ. Đây cũng là một biện pháp thiết thực để khích lệ tinh thần, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao sức khỏe, phục vụ công tác hiệu quả hơn.

Toàn văn dự thảo./.


Tác giả: Hoàng Phúc