A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự thảo Thông tư quy định chỉ tiêu thống kê, tổng hợp, xây dựng Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định chỉ tiêu thống kê, tổng hợp, xây dựng Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông đường bộ, tai nạn giao thông đường sắt, tai nạn giao thông đường thủy nội địa (sau đây gọi chung là tai nạn giao thông) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Theo đó, dự thảo Thông tư này áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thống kê, tổng hợp, xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) về tai nạn giao thông (TNGT).

Cụ thể, CSDL về TNGT là hệ thống thông tin, tài liệu về TNGT được xây dựng, thu thập, xử lý, lưu trữ, quản lý, khai thác, sử dụng bằng mạng điện tử hoặc các vật mang tin khác. Các dữ liệu, thông tin về TNGT phải được thu thập, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác theo một hệ thống thống nhất, được lưu giữ tập trung tại Trung tâm dữ liệu của Cục Cảnh sát giao thông. Thông tin trong CSDL về TNGT là những chỉ tiêu thống kê quy định tại Chương II, Chương III dự thảo Thông tư này.

CSDL về TNGT được kết nối, chia sẻ với CSDL về đăng ký xe, CSDL xử lý vi phạm Cảnh sát giao thông, CSDL quốc gia về dân cư và CSDL khác do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

Đáng chú ý, xây dựng CSDL về TNGT gồm các hoạt động như bố trí mặt bằng, xây dựng các công trình, lắp đặt máy móc, thiết bị; trang bị các trang thiết bị cần thiết; nâng cấp hạ tầng mạng; tổ chức CSDL; xây dựng phần mềm CSDL về TNGT; thu thập, chuẩn hóa, nhập thông tin vụ tai nạn giao thông; lưu trữ, sao lưu dự phòng, đồng bộ hệ thống, phục hồi dữ liệu; bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong CSDL; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, vận hành CSDL; vận hành, hiệu chỉnh, bảo trì, bảo dưỡng CSDL; các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện, Công an cấp tỉnh, Cục Cảnh sát giao thông và của cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp. Trong đó, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông có trách nhiệm:

(1) Nhập ngay thông tin ban đầu của vụ tai nạn giao thông vào CSDL tai nạn giao thông trong vòng 12 giờ kể từ khi kiểm tra, xác minh có vụ tai nạn giao thông xảy ra; chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin vụ tai nạn giao thông; nếu vi phạm tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định;

(2) Tiếp tục thu thập và nhập thông tin vụ tai nạn giao thông vào Cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông theo tiến độ điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông, bảo đảm chính xác, kịp thời các thông tin về tai nạn giao thông;

(3) Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày kết thúc điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông, cán bộ chiến sỹ phải hoàn thành việc nhập đầy đủ thông tin vụ tai nạn vào CSDL tai nạn giao thông, đồng thời hoàn thiện biểu mẫu báo cáo vụ tai nạn giao thông trình lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt;

(4) Khai thác và sử dụng dữ liệu trong CSDL tai nạn giao thông theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị và chịu trách nhiệm về tính chính xác các kết quả khai thác dữ liệu của mình.

Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh giới thiệu để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến. 1. Dự thảo Thông tư quy định chỉ tiêu thống kê, tổng hợp, xây dựng CSDL về TNGT.docx2. Biểu mẫu Đường thủy 30.10.2023.xlsx 3. Mẫu BC vụ TNGT Đường bộ 30.10.2023.xls 4. Mẫu BC vụ TNGT Đường sắt 30.10.2023.xls 5. Mẫu chung-bộ-sắt 30.10.2023.xlsx

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan