A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Ngày 06/11/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành văn bản số 3820/UBND-NNTN về chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum, nhất là các huyện: Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, sạt lở đất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống thiên tai kịp thời, hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn cho người dân vùng thiên tai; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng để người dân biết, chủ động phòng, tránh; tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; bố trí lực lượng, phương tiện, kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng; tăng cường kiểm tra, rà soát, khắc phục nhanh các sự cố sạt lở đất trên các tuyến giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, chỉ đạo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan, địa phương để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó thiên tai theo quy định; phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành và thực hiện đúng quy trình vận hành các hồ chứa và liên hồ chứa; phương án phòng, chống lũ bảo đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các khu vực, tuyến đường có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ; tổ chức cắm các biển báo, cảnh báo, nghiêm cấm người, phương tiện lưu thông qua khu vực bị ngập lụt, nguy hiểm khi có tình huống thời tiết xấu xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh phụ trách địa bàn   theo dõi, kiểm tra và đề nghị các chủ hồ, chủ đập thủy điện, thủy lợi vận hành theo quy trình vận hành các hồ chứa và liên hồ chứa đã được phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và giảm ngập lụt cho vùng hạ du; có phương án, kế hoạch chuẩn bị lực lượng, vật tư phương tiện sẵn sàng xử lý ngay từ ban đầu khi có sự cố, tình huống phức tạp xảy ra.

Các sở, ban ngành, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1034/CĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2023; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2018, Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2023 và các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về công tác phòng chống, ứng phó thiên tai; bám sát địa bàn được phân công, theo dõi chặt chẽ mưa lũ, sạt lở đất, chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị kịp thời triển khai thực hiện các phương án phòng chống, ứng phó thiên tai theo chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến mưa lũ; báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời công tác phòng, chống ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh và các đơn vị liên quan theo quy định.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan