A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Góp phần ngăn ngừa phát sinh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 7185/TB-VP, ngày 09/11/2023 thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc ngày 07 tháng 11 năm 2023. Theo đó, cần tham mưu tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm đáp ứng nguồn vật liệu xây dựng cung cấp các dự án đầu tư xây dựng, các công trình đầu tư công và các công trình xây dựng của nhân dân, góp phần ngăn ngừa phát sinh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan tiến hành rà soát quy hoạch khoáng sản, trong đó có các điểm mỏ cát lòng sông hết thời hạn khai thác khoáng sản (đủ điều kiện tổ chức hoạt động khai thác), để tham mưu tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm đáp ứng nguồn vật liệu xây dựng cung cấp các dự án đầu tư xây dựng, các công trình đầu tư công và các công trình xây dựng của Nhân dân trên địa bàn, góp phần ngăn ngừa phát sinh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng liên quan có kế hoạch thanh tra, kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập trong hoạt động đấu giá để tham mưu cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh kịp thời.

Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định pháp luật đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (hoàn thành trong tháng 11 năm 2023) chỉ đạo thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý đối với hoạt động đấu giá tài sản ở địa phương (trong đó có đấu giá quyền khai thác khoáng sản), để công tác đấu giá bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá… ngăn chặn tình trạng: Thông đồng, móc nối, làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản và các hành vi cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá.


Tác giả: Khánh Vi