A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Tum: Triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 13/10/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 3514/KH-UBND về triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Công an tỉnh: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đến các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh biết.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất việc triển khai thực hiện xây dựng 10 trụ sở Đội Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an cấp huyện, thành phố; xây dựng trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH gắn với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trung tâm, triển khai lắp đặt Trung tâm Thông tin liên lạc chỉ huy điều hành PCCC của cấp tỉnh, cấp huyện.

Tuyên truyền kiến thức, kỹ năng PCCC tại Trường TH-THCS Lý Tự Trọng

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, tích hợp các nội dung, định hướng của Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Xây dựng: Nghiên cứu, xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của địa phương liên quan đến PCCC đối với các loại công trình đặc thù trên địa bàn tỉnh chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia.

Sở Giao thông vận tải: Chủ trì phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố để đầu tư, xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông trên địa bàn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và công tác chữa cháy. Đến năm 2030, bảo đảm các tuyến đường giao thông trung tâm cấp huyện đáp ứng yêu cầu phục vụ PCCC thuận lợi và an toàn.

Sở Thông tin và Truyền thông: Đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét lồng ghép việc đầy tư hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH vào các đề án, dự án chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ: Tăng cường công tác chuyển giao các công nghệ thân thiện với môi trường và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại trong quá trình xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng PCCC trên địa bàn tỉnh.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Quan tâm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để đầu tư phát triển hạ tầng PCCC thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn; phát triển đồng bộ hệ thống cấp nước chữa cháy đảm bảo yêu cầu về lưu lượng, áp lực cần thiết theo quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC.

 


Tác giả: Như Ý
Tin liên quan