A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, tổ chức hiệp đồng, phối hợp với lực lượng cứu hộ, cứu nạn của các địa phương triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố thiên tai, thảm họa xảy ra là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Theo Thông báo số 3184/TB-VP ngày 08/5/2024 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp, tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024: Năm 2024, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum, tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, thiên tai xảy ra bất thường, cực đoan, những tháng đầu năm nắng nóng gay gắt và kéo dài, đã xảy ra hạn hán, thiếu nước; thời gian tới, nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm, nền nhiệt độ tiếp tục tăng cao; tình trạng khô hạn, thiếu nước xảy ra ở khu vực thành phố Kon Tum và các huyện Ia H’Drai, Sa Thầy, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Hà, Kon Rẫy...; trong sáu tháng cuối năm 2024 áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Kon Tum và có khả năng gây mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa đạt từ 100-250mm/đợt, kèm theo dông, sét, mưa đá, có từ 2-3 cơn bão.

Để chủ động đối phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan, giảm thiểu tối đa thiệt hại đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 04/CĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2024 và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2024 về tăng cường thực hiện các biện phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước; Chỉ thị số 661/CT-BNN-TL ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023-2024 và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống thiên tai, hạn hán thiếu nước trên địa bản tỉnh; đồng thời, tập trung triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ sau.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo về thời tiết, khí tượng, thủy văn, nguồn nước; chủ động ứng phó, phòng, chống hạn hán, thiếu nước nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2024, không để người dân thiếu nước sinh hoạt trường hợp cần thiết phải huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển nước để cung cấp cho người dân.

Rà soát, bổ sung hoàn thiện phương án ứng phó với từng tỉnh huống, loại hình, cấp độ rủi ro thiên tại có thể xảy ra trên địa bàn (như hạn hán, gió lốc bão, mưa lũ, sạt lở, ngập lụt...) để chủ động trong công tác chỉ đạo, ứng phó khi có thiên tai xảy ra.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, đây là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, là lực lượng phản ứng nhanh, kịp thời xử lý các tình huống về phòng chống thiên tai ngay tại cơ sở; đồng thời, rà soát, chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của đơn vị, địa phương mình theo phương châm “bốn tại chỗ” để úng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tiến hành rà soát, thống kê cụ thể vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, các tuyến đường đi qua ngầm, tràn để chủ động phương án ứng phó và có kế hoạch thiết lập hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm cho Nhân dân được biết, để phòng tránh.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng chủ động phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai; thông tin kịp thời về diễn biến của thời tiết, thủy văn; tăng lượng đưa tin, thông báo các bản tin dự báo, cảnh báo, các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, ứng phó thiên tai của Trung ương và của Tỉnh đến chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị và mọi người dân biết, chủ động phòng tránh.

Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự cấp huyện, cấp xã theo dõi, kịp thời báo cáo về tình hình diễn biến thiên tại theo quy định, đồng thời tổng hợp đánh giá mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực về phòng chống thiên tại) tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện kế hoạch, giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước; chỉ đạo triển khai các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bố trí cơ cấu giống, thời vụ, kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc và bảo vệ cây trồng phù hợp với nguồn nước tưới.

Theo dõi tham mưu, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị, phương án ứng phó với thiên tai của các địa phương, đơn vị, trong đó đặc biệt là công tác bảo đảm an toàn dân cư, hồ đập; các khu vực xung yếu có nguy cơ lũ quét, sạt lở... xây dựng kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo an toàn đập đối với công trình thủy lợi, đồng thời chỉ đạo các Chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo vượt lũ an toàn.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành Kế hoạch để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai năm 2024 ở các địa phương, kèm theo đề cương nội dung kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2024.

Sở Công Thương theo dõi chỉ đạo, đôn đốc các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm túc Quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có kế hoạch điều tiết, vận hành các hồ thủy điện, bảo đảm nguồn nước phòng, chống hạn hán cho hạ du; vừa bảo đảm an ninh năng lượng và cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân trên địa bàn.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các đơn vị chủ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý an toàn đập và chủ động sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với các tỉnh huống khẩn cấp do sự cố thiên tai gây ra.

Sở Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát, đánh giá hệ thống cầu đường giao thông thuộc phạm vi quản lý, kịp thời sửa chữa, nâng cấp các cầu, cống giao thông hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện trong mùa mưa lũ, bão năm 2024; chuẩn bị lực lượng, vật tư phương tiện đảm bảo an toàn giao thông; tổ chức cắm các biển báo, cảnh báo, nghiêm cấm người, phương tiện lưu thông qua khu vực bị ngập lụt, nguy hiểm khi có mưa lớn, lũ xảy ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, tổ chức hiệp đồng, phối hợp với lực lượng cứu hộ, cứu nạn của các địa phương triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố thiên tai, thảm họa xảy ra.

Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ được phân công trong thành viên Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai của ngành mình, đơn vị mình cho phù hợp để chủ động ứng phó các tình huống thiên tai; đồng thời, phối hợp với các địa phương kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các địa phương, các đơn vị liên quan; kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị các phương án sơ tán, di dời dân cư, an toàn hồ, đập, nhu yếu phẩm, vật tư, trang thiết bị dự phòng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo, điều hành, ứng phó nhanh, kịp thời và có hiệu quả khi có sự cố thiên tại xảy ra trong mùa mưa bão năm 2024.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; ban hành, truyền phát các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biển của bão, mưa lũ hoặc các hiện tượng thủy văn nguy hiểm khác trên Trang thông tin điện tử của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về dự báo, cảnh báo thiên tại đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó và thông tin đến người dân chủ động ứng phó.

Đề nghị các chủ đập thủy lợi, thủy điện thực hiện nghiêm quy định pháp luật về quản lý an toàn đập; tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các hồ chứa thuộc phạm vi quản lý, xử lý, khắc phục ngay những công trình, hạng mục công trình hư hỏng có nguy cơ mất an toàn. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát ngay các vùng ở hạ du hổ chứa tập trung đông dân cư, có nguy cơ ngập lụt, chuẩn bị phương án cảnh báo cho Nhân dân biết để sẵn sàng ứng phó khi xả lũ; theo dõi, cập nhật thông tin về mực nước tại các trạm thủy văn, mực nước, lưu lượng đến hồ và các bản tin dự báo tiếp theo để vận hành, điều tiết hồ chứa cho phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức trực ban thường xuyên, theo dõi diễn biến thời tiết, khi có mưa lớn, bão phải cử cán bộ thưởng trực tại công trình nhằm sớm phát hiện và xử lý ngay khi có sự cố xảy ra.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội trên cơ sở nhiệm vụ, chính trị của cơ quan, đơn vị mình tích cực tham gia, phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt pháp luật về phòng chống thiên tai; tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tại.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai để tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tại trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra; đồng thời, hướng dẫn và đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiễm túc pháp luật về phòng, chống thiên tai, các Chỉ thị, Công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tại theo quy định.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị và hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 và nhiệm vụ công tác năm 2024 để trình Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh xem xét, ban hành. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các sở, ban ngành, các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố biết, thực hiện...

 

 

 


Tác giả: Bá Tuấn
Tin liên quan