Sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước và đấu tranh phòng, chống tội phạm

Sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước và đấu tranh phòng, chống tội phạm

Tuyên truyền, hướng dẫn
tuyen-truyen-huong-dan
Ảnh minh họaVề khái niệm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 đã bộc lộ hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thực tế trong 05 năm, toàn quốc đã phát hiện hơn 28.700 vụ, bắt giữ gần 50.000 đối tượng sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại dao và phương tiện tương ...
Hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc thành lập, kiện toàn Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định mới nhất của Bộ Công an

Hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc thành lập, kiện toàn Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định mới nhất của Bộ Công an

Tuyên truyền, hướng dẫn
tuyen-truyen-huong-dan
Theo đó, về trình tự, thủ tục thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, công nhận thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, khoản 1, 2, 3 Điều 4 về trình tự, thủ tục thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, công nhận thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự quy định:Ảnh minh họaTrong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày lập Biên bản kết quả xét tuyển, Công an cấp xã có văn bản kèm theo các tài liệu sau đây báo cáo Chủ tịch Ủy ...
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị những công cụ hỗ trợ nào?

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị những công cụ hỗ trợ nào?

Tuyên truyền, hướng dẫn
tuyen-truyen-huong-dan
Ảnh minh họaTheo đó tại khoản 1 Điều 8 về trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quy định: Bộ Công an trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; cụ thể như sau:  STT TÊN CÔNG CỤĐƠN VỊ TÍNHTRANG BỊ CHO 01 TỔ BẢO VỆ AN ...
Thủ tục tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định mới nhất của Bộ Công an

Thủ tục tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định mới nhất của Bộ Công an

Tuyên truyền, hướng dẫn
tuyen-truyen-huong-dan
Theo đó, tại Điều 3 của Thông tư quy định về Hồ sơ, trình tự, thủ tục tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, hồ sơ tuyển chọn được quy định bao gồm: Đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Mẫu số 01 Phụ lục kèm theo Thông tư); bản khai sơ yếu lý lịch; chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về việc có đủ sức khoẻ; bằng ...
Thể lệ, Bộ câu hỏi và Đề cương Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Căn cước trong Công an nhân dân”

Thể lệ, Bộ câu hỏi và Đề cương Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Căn cước trong Công an nhân dân”

THÔNG BÁO
thong-bao
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI1. Đối tượng dự thi- Cán bộ, chiến sĩ công tác tại các phòng, Công an các huyện, thành phố.- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi không được tham gia dự thi.2. Nội dung thiTrả lời câu hỏi về các nội dung liên quan đến Luật Căn cước số 26/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 và các văn ...
Tài liệu tuyên truyền và 06 dự thảo luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào chương trình của Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Tài liệu tuyên truyền và 06 dự thảo luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào chương trình của Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Tuyên truyền, hướng dẫn
tuyen-truyen-huong-dan
(1) Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 7.(2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ dự kiến cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 theo quy trình một kỳ họp.(3) Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) dự kiến cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8.(4) Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) dự kiến cho ý kiến tại Kỳ ...
Bộ Công an đề xuất giữ nguyên quy định nghiêm cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn

Bộ Công an đề xuất giữ nguyên quy định nghiêm cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn

Tuyên truyền, hướng dẫn
tuyen-truyen-huong-dan
Bộ Công an, phối hợp cùng Bộ Y tế, đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng, bao gồm cả việc tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia khác, tổ chức các cuộc điều tra xã hội học, hội thảo khoa học, lấy ý kiến các chuyên gia y tế tại các bệnh viện lớn của Việt Nam để đánh giá đầy đủ tác hại của rượu bia đối với người lái xe. Kết quả cho thấy: Rượu bia ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tâm thần và hành vi của con người đặc biệt là ...
Những nội dung cơ bản của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Những nội dung cơ bản của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Tuyên truyền, hướng dẫn
tuyen-truyen-huong-dan
Ảnh minh họaViệc xây dựng và ban hành Luật là sự thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng trong các văn bản quan trọng như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: Quan tâm xây dựng lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cơ sở đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở; Nghị quyết số 51 ngày 05/9/2019 của Bộ Chính ...
Tuyên truyền Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23-02-2024 của Bộ Chính trị và chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

Tuyên truyền Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23-02-2024 của Bộ Chính trị và chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

Tuyên truyền, hướng dẫn
tuyen-truyen-huong-dan
Ảnh minh họa- Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23-02-2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16-01-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; - Chương trình số 77-Ctr/TU, ngày 15-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20-12-2023 của Bộ Chính ...
Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống mua bán người: Đề xuất nhiều chính sách để hỗ trợ nạn nhân trong các vụ mua bán người

Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống mua bán người: Đề xuất nhiều chính sách để hỗ trợ nạn nhân trong các vụ mua bán người

Tuyên truyền, hướng dẫn
tuyen-truyen-huong-dan
Theo kết quả tổng kết thi hành Luật Phòng, chống mua bán người, công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người đã đạt được nhiều kết quả, cụ thể là: Từ khi Luật có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2012) đến ngày 15/02/2023, tổng số vụ án về mua bán người được khởi tố là 1.744 vụ với 3.059 bị can; Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý theo trình tự sơ thẩm 1.661 vụ với 3.209 bị cáo; đã xét xử 1.634 vụ với 3.137 ...