Dự thảo Luật Căn cước: Những điểm mới và ý nghĩa của việc đổi mới quản lý dân cư

Dự thảo Luật Căn cước: Những điểm mới và ý nghĩa của việc đổi mới quản lý dân cư

Tuyên truyền, hướng dẫn
tuyen-truyen-huong-dan
Mẫu căn cước công dân hiện hànhNhững điểm mới của dự thảo Luật Căn cướcCó bốn nhóm chính sách được đề xuất trong dự thảo luật, bao gồm:- Sửa đổi, bổ sung một số trường thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Theo dự thảo Luật Căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bao gồm 24 nhóm thông tin của công dân, trong đó có 04 nhóm thông tin bắt buộc để tạo lập ...
Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được tiếp thu, chỉnh lý các nội dung rất khoa học, phù hợp với thực tiễn

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được tiếp thu, chỉnh lý các nội dung rất khoa học, phù hợp với thực tiễn

Tuyên truyền, hướng dẫn
tuyen-truyen-huong-dan
Ảnh minh họa (nguồn: bocongan.gov.vn)Theo Bộ Công an, dự án Luật gồm 06 chương 34 điều; quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.Dự án Luật cũng quy định Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính ...
Sự cần thiết của việc thu thập, cập nhật 24 nhóm thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Sự cần thiết của việc thu thập, cập nhật 24 nhóm thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tuyên truyền, hướng dẫn
tuyen-truyen-huong-dan
Ảnh minh họaCác nhóm thông tin bắt buộc gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh. 04 nhóm thông tin này là thông tin để tạo lập số định danh cá nhân (loại thông tin thứ 05), giúp phân biệt người này với người khác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác quản lý dân cư. Nếu thiếu bất kỳ thông tin nào trong 04 nhóm này thì công dân không được ghi nhận ...
Luật Căn cước: Thể hiện đầy đủ chính sách và bản chất công tác quản lý căn cước

Luật Căn cước: Thể hiện đầy đủ chính sách và bản chất công tác quản lý căn cước

Tuyên truyền, hướng dẫn
tuyen-truyen-huong-dan
Ảnh minh họaTheo dự thảo, Luật này “quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước; giấy chứng nhận căn cước; căn cước điện tử; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan”. Được áp dụng đối với “công dân Việt Nam; người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch (sau đây viết gọn là người gốc Việt Nam); cơ quan, tổ chức, ...
Tài liệu tuyên truyền dự án Luật Căn cước và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Tài liệu tuyên truyền dự án Luật Căn cước và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Tuyên truyền, hướng dẫn
tuyen-truyen-huong-dan
Ảnh minh họaĐể tuyên truyền, phổ biến rộng rãi sự cần thiết ban hành, nội dung các chính sách trong các dự án Luật đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo sự thống nhất trong nhận thức, hiểu đúng và đồng thuận, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức tại địa phương, Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đối với dự án Luật Căn cước và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Công an tỉnh Kon Tum đăng tải các tài ...
Thẻ căn cước - tên gọi mới phù hợp với thông lệ quốc tế và tiện lợi cho người dân

Thẻ căn cước - tên gọi mới phù hợp với thông lệ quốc tế và tiện lợi cho người dân

Tuyên truyền, hướng dẫn
tuyen-truyen-huong-dan
Mẫu thẻ Căn cước công dân hiện hànhTheo Bộ Công an, việc đổi tên thẻ là để thể hiện đúng bản chất của thẻ là loại giấy tờ có chứa thông tin về căn cước của người dân; giúp phân biệt người này với người khác; xác định danh tính trong thực hiện giao dịch… Quy định tên gọi là thẻ căn cước cũng không tác động đến địa vị pháp lý về quốc tịch của công dân (trong thẻ đã thể hiện rõ thông tin về quốc tịch của người được cấp ...
Tài liệu tuyên truyền các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5

Tài liệu tuyên truyền các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5

Phổ biến pháp luật
pho-bien-giao-duc-phap-luat
 Ảnh minh họa (nguồn cand.com.vn) Nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi sự cần thiết ban hành, nội dung các chính sách trong các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đến các cơ quan, ban, ngành, địa phương, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và Nhân dân, qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức, góp phần hoàn thiện các dự án Luật theo tiến độ đề ra, Ban Biên tập Trang TTĐT Công an tỉnh đăng tải toàn bộ Tài liệu ...
Tuyên truyền về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5

Tuyên truyền về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5

Phổ biến pháp luật
pho-bien-giao-duc-phap-luat
  Quang cảnh phiên họp của Quốc hội. (Nguồn: TTXVN)Để giúp cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân hiểu rõ hơn về nội dung và ý nghĩa của các dự án luật này, Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh kính gửi tài liệu tuyên truyền dưới dạng hỏi đáp các dự án luật như sau:(1) Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; (2) Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; (3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an ...
Hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II năm 2023

Hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II năm 2023

Phổ biến pháp luật
pho-bien-giao-duc-phap-luat
Về nội dung, đối tượng phổ biếnNội dung phổ biến chung cho các tầng lớp Nhân dân: tiếp tục phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật quan trọng, liên quan chặt chẽ đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương, các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân như: Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Dân sự; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật ...