A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị

Sáng 18-5-2023, tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo các quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ngành, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; đại diện thường trực các huyện uỷ, thành uỷ; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; các tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng cấp tỉnh; cấp Trung ương... Về phía Đảng uỷ Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Trần Thị Thu Phước, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng với đại diện tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng tại Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; gắn việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với nhiệm vụ chính trị được giao và các chương trình, kế hoạch của cấp ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, nhất là Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị; tổ chức sinh hoạt chính trị "tự soi, tự sửa" và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung các tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó đã xây dựng, nhân rộng được một số mô hình hay, cách làm hiệu quả, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế

Kết luận Hội nghị, đồng chí A Pớt lưu ý các cấp, các ngành phải tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, quán triệt, lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa, các chuyên đề của tỉnh gắn với thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Kết luận số 21-KL/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; tạo thành ý thức tự giác, thói quen tốt và việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo gương Bác.

Song song với đó, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được đưa vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và kế hoạch sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề của tỉnh, nhất là thường xuyên kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo gương Bác, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện, đề ra giải pháp thiết thực để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các địa phương, đơn vị nhằm đạt hiệu quả, chất lượng cao nhất.

Trao Thư khen và Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu

Trao Thư khen và Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu

Tại Hội nghị, 21 tập thể, 30 cá nhân được nhận Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy; 19 tập thể và 26 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2022, trong đó Công an tỉnh có tập thể Đội Công tác đảng và công tác quần chúng - Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị và cá nhân đồng chí Nguyễn Công Thiết, Phó trưởng Phòng Hậu cần, Công an tỉnh được biểu dương khen thưởng.

Với những kết quả đạt được trong 02 năm qua, đồng chí A Pớt bày tỏ sự tin tưởng rằng, với sự quan tâm hướng dẫn cụ thể của Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, trong thời gian tới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Tác giả: Polang