A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác Công an nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ quan trọng được siết chặt hiện nay của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Kon Tum nói riêng.

Trên tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy, Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác Công an bảo đảm an ninh, trật tự Đaị hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Kế hoạch xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm cần triển khai thực hiện nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị theo chức năng; xác lập chế độ thông tin báo cáo kết quả thực hiện và dự kiến tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ sau khi kết thúc Đại hội.

http://baokontum.com.vn/uploads/Image/2020/02/07/20200207102844csgt-tiep-tuc-trien-khai-kiem-tra-nong-do-con-1-.jpg

Kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Ảnh: baokontum.gov.vn)

Từ Kế hoạch, các đơn vị đã triển khai nhiệm vụ được phân công, chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp, công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề nổi lên liên quan công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý từ sớm, từ cơ sở những âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, gây mất an ninh, trật tự được chú trọng. Trên không gian mạng, hoạt động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được đẩy mạnh. Kịp thời gọi hỏi, răn đe, xử lý nghiêm các trường hợp tung tin thất thiệt, không đúng sự thật trên không gian mạng; yêu cầu gỡ bỏ những bài viết sai lệch, thể hiện quan điểm chống Đảng, Nhà nước. Thông qua Trang Thông tin điện tử, Chuyên mục “An ninh Kon Tum”, đăng tải tin, bài về công tác chuẩn bị đại hội trong và ngoài lực lượng Công an nhằm định hướng dư luận, tuyên truyền giúp người dân nắm vững và nâng cao nhận thức về sự kiện chính trị quan trọng này.

Trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự với những nỗ lực đáng ghi nhận. Các loại tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm ma túy… được trấn áp rõ rệt. Siết chặt quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kiểm danh, kiểm diện, quản lý các đối tượng tại địa bàn dân cư; kiểm tra, vận động nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông theo quy định Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP được tăng cường; qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý hành chính hành vi vi phạm luật giao thông; phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra nạn đua xe trái phép, ùn tắc giao thông, đồng thời phát hiện nhiều hành vi phạm tội khác.

Công tác tuần tra kiểm soát vũ trang, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn tỉnh được siết chặt, bởi đây là mục tiêu dễ bị lợi dụng thực hiện các hành vi khủng bố phá hoại gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức đại hội. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đẩy mạnh hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành địa phương làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở cơ quan, đơn vị chuẩn bị tổ chức đại hội; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý cháy, nổ phục vụ công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 theo nhiệm vụ được phân công.

Công tác quản lý đối tượng chính trị, hình sự tại địa phương được chú trọng nhằm ngăn chặn âm mưu, hoạt động phạm tội trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, môi trường, ma túy, hình sự… Tại địa bàn cơ sở, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng được đẩy mạnh, qua đó, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của đại hội, khuyến khích nhân dân chủ động, tích cực phối hợp với lực lượng Công an phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn dân cư phục vụ tổ chức đại hội.

Một trong những vấn đề quan trọng then chốt trước mỗi kì đại hội là công tác nhân sự. Bởi đây sẽ là con đường các thế lực thù địch lợi dụng để cài cắm nhân sự vào nội bộ ta, chui sâu, leo cao, chi phối chính trị theo âm mưu, ý đồ của chúng. Mặt khác, đây cũng là kênh nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong công tác cán bộ như chạy chức, chạy quyền, bè phái, mất đoàn kết nội bộ, che giấu lịch sử chính trị để ứng cử… Trước tình hình đó, Công an tỉnh chủ động phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đảm bảo tất cả nhân sự trong diện cơ cấu vào cấp ủy đều phải được rà soát tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị; không để lọt nhân sự không đủ tiêu chuẩn tham gia Đại hội; đồng thời, nắm tình hình công tác chuẩn bị đại hội tại các cơ quan, ban, ngành trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác nhân sự, kịp thời phối hợp xác minh, làm rõ những trường hợp nghi vấn tiêu chuẩn chính trị.

Đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum là sự kiện chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà. Công tác Công an bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp góp phần quan trọng để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, trên cơ sở đó đề ra đường lối chính trị đúng đắn, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển phồn thịnh; chuẩn bị tiền đề quan trọng tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với một nhiệm kỳ mới cùng những thành công mới gắn liền vận mệnh quốc gia, dân tộc.

Khánh Vi