A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an huyện Đăk Hà ra quân hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia

Nhằm hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2023 với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị” và nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử trong việc giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, nhất là dịch vụ công trực tuyến. Trong hai ngày 07/10 và 08/10/2023, Công an huyện Đăk Hà đã tổ chức ra quân hướng dẫn người dân trên địa bàn xã Hà Mòn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 02 và sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VneID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

            Thời gian qua, Công an huyện Đăk Hà đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, tham mưu Tổ công tác Đề án 06/CP huyện chỉ đạo triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06/CP trên địa bàn huyện, nhất là cơ bản hoàn thành chỉ tiêu thu nhận 100% hồ sơ cấp Căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn; cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngày càng được hoàn thiện, thường xuyên được cập nhật, làm sạch, phục vụ cho việc chia sẻ với các cơ quan, đơn vị; công tác tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, sử dụng tài khoản dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử được đẩy mạnh, qua đó việc giải quyết thủ tục hành chính đã tiến hành tra cứu bằng dữ liệu dân cư; tỉ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết qua cổng dịch vụ công trực tuyến và tài khoản định danh điện tử ngày càng tăng, góp phần quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Đoàn viên, thanh niên Công an huyện Đăk Hà ra quân hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10)

            Với nòng cốt là lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an huyện cùng sự hỗ trợ của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ xã và Ban nhân dân các thôn trên địa bàn xã Hà Mòn, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, chỉ trong 02 ngày (07-08/10/2023) các lực lượng tham gia đã hướng dẫn kích hoạt gần 1.100 tài khoản định danh điện tử mức độ 02. Qua đó, nâng tỷ lệ tài khoản định danh điện tử mức độ 02 được kích hoạt, sử dụng trên địa bàn xã Hà Mòn đạt từ 45% lên 90% số tài khoản định danh điện tử mức độ 02 đã được cấp. Đồng thời, đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn khai thác, sử dụng các tiện ích của tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an cho hơn 2.500 lượt công dân.

Hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại Hội trường thôn

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử và hướng dẫn khai thác các tiện ích của ứng dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công

            Trong thời gian tới, đặc biệt là trong tháng 10 và giai đoạn cuối năm 2023, Công an huyện Đăk Hà sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thu nhận, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 02, góp phần xây dựng hệ sinh thái công dân số phục vụ công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn huyện./.

Quốc Khánh


Tác giả: Quốc Khánh
Tin liên quan