A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã trong triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đứng trước thời đại kỷ nguyên số hiện nay, đây không chỉ là cơ hội mà còn là thách thức đối với sự rèn luyện về tư tưởng, đạo đức cũng như là tính tiên phong, gương mẫu cũng mỗi cán bộ, đảng viên trong hành trình dám đương đầu với mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao phó tại đơn vị.

 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu bởi họ là những người nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vì thế “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, dẫn dắt quần chúng trong mọi việc. Trong cuộc sống hằng ngày, người cán bộ, đảng viên không những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng, là tấm gương để nhân dân noi theo, làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu.

Nhận thức sâu sắc bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi khía cạnh của đời sống kinh tế, văn hóa- xã hội, với những nhiệm vụ “chưa từng có tiền lệ” nhằm triển khai Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) của Chính phủ phục vụ chuyển đổi số quốc gia, tạo ra nhiu tiện ích, dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn, mỗi cán bộ, đảng viên phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tiên phong, gương mẫu trong triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, là địa bàn có hơn 53% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí chưa cao, đời sống kinh tế còn khó khăn, vất vả, việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các thủ tục hành chính của một bộ phận người dân tại một số nơi còn hạn chế, thói quen của một bộ phận người dân không muốn thay đổi... là những thách thức rất lớn đối với công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn.

Với vai trò là cơ quan Thường trực thực hiện Đề án 06, cầu nối giữa Trung ương và địa phương, đơn vị đã tích cực tham mưu thực hiện “chiến dịch” thu nhận Căn cước công dân (CCCD), xây dựng kế hoạch tổ chức đợt cao điểm “90 ngày, đêm” hoàn thành chỉ tiêu thu nhận CCCD, là đơn vị hoàn thành 100% cán bộ, chiến sỹ được cấp CCCD đầu tiên của tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy ban hành các văn bản triển khai thực hiện các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu thu nhận CCCD, chỉ đạo các sở, ban, ngành làm sạch dữ liệu, triển khai thực hiện Luật Cư trú năm 2020 thống nhất trong nhân dân, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công liên thông, kêu gọi người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, kết nối, chia sẻ với các dữ liệu chuyên ngành.

Bên cạnh đó, tích cực tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trong toàn tỉnh và thành lập các Tổ Đề án 06 các cấp, hiện nay 10/10 đơn vị cấp huyện; 102/102 đơn vị cấp xã; 754/754 thôn, tổ dân phố đã ban hành kế hoạch và quyết định thành lập Tổ công tác Đề án 06.

Để thực hiện Đề án 06, giai đoạn thu nhận, cấp CCCD gắn chíp cho công dân đủ điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, ngoài công tác tuyên truyền, tham mưu các cấp lãnh đạo, mỗi cán bộ, đảng viên luôn ý thức trách nhiệm của mình, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thu nhận hồ sơ CCCD, không quản ngày đêm tham gia thu nhận CCCD với phương châm “Chưa hết việc thì chưa hết giờ, vì Nhân dân phục vụ”, chia làm 02 tổ luân phiên phục vụ công tác cấp CCCD tại đơn vị đảm bảo việc tổ chức thu nhận hồ sơ CCCD 15h/ngày và tổ lưu động tại các địa bàn theo phương châm ban ngày làm xa, ban đêm làm gần. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ CCCD, vào cuối ngày làm việc thực hiện phân loại, thống kê số lượng hồ sơ và truyền hồ sơ đủ điều kiện lên Trung ương để duyệt in và cấp thẻ, ngoài ra, đơn vị còn thực hiện công tác hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; kiểm tra tiến độ và hỗ trợ lực lượng cấp CCCD cho Công an các huyện, thành phố.

 

 

Ảnh. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tham gia Đoàn kiểm tra Tổ Công tác Đề án 06 tại Sở Y tế

Mặc dù cường độ làm việc cao, áp lực lớn nhưng tất cả cán bộ, chiến sỹ, đảng viên đều tràn đầy quyết tâm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra, từ ngày 30/12/2021 đến ngày 20/6/2023, tỉnh Kon Tum đã hoàn thành cấp CCCD gắn chíp cho 100% công dân đủ điều kiện. Đến ngày 17/9/2023, toàn tỉnh đã thu nhận 447.191 hồ sơ đề nghị cấp CCCD; đã cấp 415.315 thẻ CCCD gắn chíp điện tử.

Hiện nay, công tác vận động đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử  (VNeID) mức độ 2 thấp nhất cả nước. Là đơn vị chủ trì thực hiện, 100% cán bộ, đảng viên đã kích hoạt, sử dụng Định danh điện tử mức 2, mỗi cán bộ là một tuyên truyền viên, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản VNeID. Tính đến 17/9/2023, toàn tỉnh chỉ thu nhận 102.162 hồ sơ, kích hoạt 55.174 tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Ảnh. Thu nhận Căn cước công dân tại nhà cho các trường hợp già yếu, khó khăn trong đi lại

Để nâng cao hiệu quả, tạo sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương thì Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải là người tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc đăng ký tài khoản định danh điện tử; khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số; vận dụng hiệu quả kết quả chuyển đổi số vào quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải tuyên truyền vận động người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử; khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; tiếp cận, sử dụng các nền tảng phục vụ chuyển đổi số.

Để thực hiện điều đó, mỗi cán bộ đảng viên phải nâng cao trình độ nhận thức toàn diện, nâng cao trình độ Công nghệ thông tin, không ngừng tìm tòi và sáng tạo vận dụng chuyển đổi số vào công việc chuyên môn và công tác của Đảng, hoàn thiện các kỹ năng cần thiết cho hội nhập quốc tế, giữ vững bản lĩnh chính trị, luôn luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với các đường lối và chính sách mà Đảng và nhà nước đã đề ra, không vì cái lợi trước mắt mà đánh mất phẩm chất của một người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; tuyên truyền và cập nhật các thông tin về định hướng, chính sách của Đảng cho quần chúng tại đơn vị hoặc tại địa phương nơi cư trú..../.

 

 


Tác giả: Nguyễn Thị Tâm
Tin liên quan