A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Với tinh thần “lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng”, nhiều năm qua Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Kon Tum đã đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đưa vào chương trình công tác hàng năm, được Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị quyết liệt chỉ đạo thực hiện và ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện với nội dung bám sát các tiêu chí theo kế hoạch và hướng dẫn của Công an tỉnh.

Năm 2021, đơn vị đã tham gia góp ý kiến vào các dự án Luật như: Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Phòng, chống ma túy, Luật Cảnh sát cơ động; phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia góp ý kiến các dự án sửa đổi, bổ sung Luật như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống mua bán người…

Chuẩn bị con dấu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nhằm cung cấp và nâng cao chất lượng các dịch vụ công trực tuyến, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã đẩy mạnh các hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; áp dụng Hệ thống quản lý theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đã được Bộ Công an công bố theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an tại trụ sở làm việc của đơn vị để nhân dân nắm bắt khi đến liên hệ công việc. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; qua đó đã rút ngắn thời gian giải quyết nhiều TTHC thuộc thẩm quyền, giảm số lần đi lại của người dân.

Trong năm 2021, bộ phận tiếp nhận các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 55 hồ sơ của tổ chức, cá nhân (53 hồ sơ thuộc lĩnh vực con dấu, 02 hồ sơ thuộc lĩnh vực ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự). Phối hợp với Bưu điện tỉnh trả 46.511 thẻ CCCD thông qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Hướng dẫn công dân thủ tục cấp Căn cước công dân

Thường xuyên cập nhật tin tức, thủ tục hành chính trên Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh và tạo lập trang Facebook để phổ biến, tuyên truyền pháp luật, công khai các TTHC, hướng dẫn các quy trình, quy định về dịch vụ công để người dân tiện nắm bắt, theo dõi, thực hiện.

Trang Facebook của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đề ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tinh thần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, trọng tâm là cải cách thể chế, góp phần “số hóa” nền hành chính công; vận dụng hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, phục vụ công tác đảm bảo ANTT và phát triển kinh tế – xã hội …

Kiều Trinh

 


Tin liên quan