A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số lưu ý liên quan đến hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về PCCC kể từ ngày 01/12/2023

Ngày 16/10/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BXD ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2023.

Theo đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thông báo một số lưu ý liên quan đến hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về PCCC như sau:

Một là, đối với những hồ sơ thiết kế xây dựng đã hoàn thành việc thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước khi Thông tư số 09/2023/TT-BXD có hiệu lực, tiếp tục thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã thẩm duyệt.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC

Hai là, đối với những hồ sơ thiết kế xây dựng đã có văn bản góp ý trả lời về thiết kế PCCC tại bước thiết kế cơ sở của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước khi Thông tư số 09/2023/TT-BXD có hiệu lực, thì tiếp tục được thực hiện thẩm duyệt thiết kế theo văn bản góp ý trả lời.

Ba là, đối với hồ sơ thiết kế xây dựng chưa được góp ý và thẩm duyệt về PCCC kể từ thời điểm Thông tư số 09/2023/TT-BXD có hiệu lực thì phải tuân thủ các quy định của QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Kon Tum thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện đúng quy định.

Như Ý

 


Tác giả: Như Ý
Tin liên quan