A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu “Hỏi - đáp pháp luật về kinh doanh bảo hiểm”

Thực hiện Kế hoạch 326/KH-HĐPHPBGDPL ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và các văn bản khác có liên quan, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh đã biên soạn, hoàn chỉnh tập tài liệu “Hỏi - đáp pháp luật về kinh doanh bảo hiểm” giới thiệu, thông tin nội dung về tổ chức, hoạt động kinh doanh bảo hiểm, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Để phổ biến, giáo dục pháp luật về kinh doanh bảo hiểm tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đăng tải công khai tài liệu nói trên để bạn đọc nghiên cứu, tham khảo.


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan