A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023

         Để việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo định kỳ bảo đảm tiến độ và chất lượng, Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài liệu hướng dẫn triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2019 - 2023.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

 

Ảnh minh họa

          Căn cứ Công văn số 1741/STP-XDKTr&PBPL, ngày 07/11/2022, của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum về việc Tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023, Công an tỉnh Kon Tum đăng tải toàn văn nội dung Tài liệu. Đề nghị các đơn vị tải về để nghiên cứu, phục vụ việc tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản tại đơn vị mình.


Tập tin đính kèm
Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan