A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Công an lấy ý kiến 02 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháy

Bộ Công an hoàn thành 02 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháy để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy – Phần 5: Xe thang chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, đóng gói, vận chuyển và bảo quản đối với xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên cao. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên cao.

Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống báo cháy – Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà quy định yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống báo cháy tự động cho nhà, công trình. Tiêu chuẩn này không quy định yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống báo cháy tự động cho nhà và công trình được thiết kế theo quy định đặc biệt.

Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh giới thiệu toàn văn 02 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia trên để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày 19/4/2024. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm và tham gia đóng góp ý kiến tại đây: https://bocongan.gov.vn/pbgdpl/van-ban-du-thao.html

Tập đính kèm: Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống báo cháy.pdf Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy.pdf

 


Tác giả: Bá Tuấn
Tin liên quan